Договор за наем - прекратяване

Здравейте,

През септември 2018 г. сключих договор за наем с фирма отдаваща имоти под наем. Имаме сключен договор за 1 г., в който са упоменати всички права и задължения. Договора е подписан от фирмата с подпис и печат и от моя страна с подпис.

В договора е упоменато, че съм дала депозит в размер на 2 наема.

Упоменато е че до определено число трябва да си плащам наема и сметките и ако не го направя ми начисляват лихва, а ако не го заплатя и след това те ми плащат сметките и ми ограничават достъпа до жилището.

Имам право с едномесечено предизвестие да си прекратя договора. Но нямам спомен да е упомената неустойка.

Да ама сега разбирам, че ако си прекратя договора с тях с едномесечно предизвестие им дължа неустойка в размер на един месечен наем (от депозита), остатъка (от депозита) го задържат до октомври с който покриват изравнителната сметка за парно (ако има да се доплаща) и ако имота не е в състоянието, в което ни е предадено през септември.

Какви са моите права в случая? Не искам да си губя депозита, но не искам да им дължа неустойка.

Мога ли да заведа дело за неправомерно начисляване на неустойка и задържане на депозита

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си