Да взема или да не взема подкуп?

Да взема или да не взема? Това е дилемата, пред която се изправих. Като длъжностно лице (Длъжностно лице е лице, което е държавен служител или лице, което извършва ръководна работа в държавно предприятие, обществена организация или юридическо лице), имащо “властта” да взема решения, бях изкушен “да взема”, за да действам по определен начин. Какво се смята за подкуп? Какви са последиците за мен?

Какво е (пасивен) подкуп?

Вършейки ръководна работа съм свикнал гражданите да бъдат любезни с мен. Случва се, когато някой е доволен от свършената работа, да ме “почерпи” с шоколадови бонбони или бутилка вино. Това подкуп ли е? Не съм се чудил да ги приемам ли, защото ако това е подкуп, всички трябва да сме престъпници.

Но когато ми бе предложена сума пари, изкуших се да ги приема. Замислих се не дали законът квалифицира деянието като престъпление, а не мога ли и друг път да искам “премия” за извършената от мен работа. Вече усещах “мириса” на много пари в джоба си и мечтаех какво ще си купя, когато някой каза зад гърба ми “Горе ръцете. Арестуван сте за подкуп!”.

Извършвам престъплението пасивен подкуп, когато поискам или приема дар или облага, най-често пари. Престъпление има и когато фактически не съм получил все още парите, но действията ми по служба са повлияни от приетото от мен предложение/даденото ми обещание, че ще бъда възмезден с “награда”.

Само аз ли ще “опера пешкира”? А този, който ме отклони от “правия път”?

Не, както получаването на облага (практиката го определя като пасивен подкуп), така и предлагането на облага (практиката го определя като активен подкуп) е наказуемо.

Какво ме очаква? Аз не съм такъв човек, не бях престъпник.

Ако се докаже извършеното от мен деяние, ме “грози” наказание лишаване от свобода до шест години и глоба до 5 000 лв., както и лишаване от право да заемам определена държавна/обществена длъжност или да упражнявам определена професия/дейност. Какъв “карък”, веднъж и аз да взема и да ме хванат. Нямам пари да платя, а какво остава за съдебните разноски. Не искам да лежа в затвора. Трябва ми защита, спешно!

Може ли да е по-лошо?

Наказанието, посочено по-горе ми се вижда голямо, но не е. Защото то ще ми бъде наложено само ако, макар и повлиян от “потупването по рамото”, извършените от мен действия по служба са правомерни. Тоест не съм нарушил задълженията си, които произтичат от заеманата от мен длъжност.

Но, ако наруша задълженията си по служба, наказанието е доста по-голямо. Грози ме лишаване от свобода до осем години и глоба до 10 000 лв., както и лишаване от право да заемам определена държавна/обществена длъжност или да упражнявам определена професия/дейност. Например ще е налице нарушение, когато като надзирател допусна внасянето на алкохол и цигари в затвора.

Когато съм получил подкуп, за да извърша престъпление във връзка със службата ми, размерът на наказанието скача. Ще ми бъде наложено лишаване от свобода до десет години и глоба до 15 000 лв., както и лишаване от право да заемам определена държавна/обществена длъжност или да упражнявам определена професия/дейност. Пример за това е приемане на пари, за да сключа неизгодна сделка, която може да се сключи с друг при по-добри условия.

Има ли значение каква точно длъжност заемам?

Законът разграничава и наказва по-тежко подкуп, извършен при определени обстоятелства, както и от определени групи длъжностни лица. Такива са случаите на подкуп, извършен:

Търговия с влияние

Аз ще бъда наказан и ако осъществявам така наречената “търговия с влияние”. Престъпление има, когато поискам или приема пари, за да упражня влияние върху някое длъжностно лице да извърши нещо. Тоест аз взимам парите, а длъжностното лице извършва желаните от моя “спонсор” действия.

Важно! Аз нося отговорност за подкуп, вкл. търговия с влияние и когато с мое съгласие облагата не е отишла при мен, а е предложена, обещана или дадена на друг. Например лицето Х ми обещава, че при провеждането на конкурс в неговата фирма, моята съпруга ще спечели конкурсната позиция.

Подведоха ме да взема подкуп. Само аз ли съм виновен?

Не, провокацията към подкуп също е наказуема, но практически трудно доказуема.

Важно! Парите, които съм взел като подкуп, няма да ми се върнат. Поради престъпния начин, по който са придобити, те се отнемат в полза на държавата.

[toggles][toggle title="Източници"]

§Наказателен кодекс (НК):

чл. 37, ал. 1, т.6 и 7 - относно видовете наказания ;чл. 93 - относно длъжността “длъжностно лице”;чл. 220 - относно престъплението неизгодна сделка;

чл. 301 - относно определението за пасивния подуп;

чл. 302-302а - относно по-тежко наказуеми състави;

чл. 303 - относно пренасочване на облагата към друго лице;

чл. 304 - относно активния подкуп;

чл. 304б, ал.1 - относно престъплението търговия с влияние;

чл. 304в - относно пренасочване на облагата към друго лице;

чл. 307 - относно провокацията към подкуп;

чл. 307а - относно отнемането предмета на подкупа в полза на държавата;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

15.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си