Саниране на стари сгради

Документи по програмата вече не се приемат, но одобрените сгради ще бъдат санирани. Новите правила за кандидатстване по бъдеща програма за безплатно саниране ще разкодираме на pravatami.bg.

Живея в сграда - етажна собственост. Със съседите имаме някои разногласия, но ни обединява желанието да санираме блока си, за да увеличим енергийната му ефективност и да намалим сметките си за “топло”. Санирането е “скъпо удоволствие” и трудно можем да си го позволим, но научих за Националната програмата за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която предлага тази възможност. Разбира се, трябва да отговаряме на определени изисквания. Ето повече за програмата.

Какво трябва да знам за програмата?

Важно! Изпълнението на дейности по сградите, които бъдат одобрени през 2016 г., може да започне едва през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г., и при наличен финансов ресурс по Програмата.

Какъв е обхватът на програмата?

Основната цел на програмата за саниране е повишаване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради. След като бъде одобрена за саниране, за всяка сграда се изготвя проект, който включва пакет от мерки/дейности, които трябва да се осъществят, като това е фактически въпрос и зависи от състоянието на конкретната сграда. Допустимите дейности за финансиране са:

  1. дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
  2. обновяване на общите части: ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.;
  3. изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.

Възможно е предписването на следните мерки за енергийна ефективност:

Важно! Ремонт се осъществяват само на общите части, не и по отношение на отделните жилища. Няма да се финансират:

При направена топлоизолация, както и сменена PVC дограма на отделните жилища, те се запазват, но собствениците няма да получат пари за това.

Опитът си струва, но на какви условия трябва да отговаряме със съседите?

За да бъде одобрена нашата сграда трябва едновременно да отговаря на точно определени изисквания. Те са:

Важно! По изключение и по преценка на общината сградата ни може да бъде одобрена, ако отговаря поне на тези изисквания:

Важно! В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране са и:

Покриваме изискванията, но все пак… Още няколко неща, които трябва да знаем, ако имаме колебание дали да кандидатстваме

Има доста въпроси, които ми се въртят в главата и от чиито отговори зависи решението на блока за кандидатстване?

  1. Трябва ли всички съседи да сме изрядни платци и да нямаме дългове към топлофикация, ЕРП, ВиК и т.н.? Не, не е условие за кандидатстване.
  2. Каква е гаранцията за качество на извършените дейности, при необходимост ние ли поемаме разходите за ремонт? Минималният гаранционен срок на строително-монтажните работи е 5 години, в този срок ремонтите ще се поемат от фирмата изпълнител.
  3. Застрашено ли е правото ми на собственост, а личните ми данни при кандидатстване? Не, не се изискват копия от нотариален акт за собственост, нито копия от лична карта. Предоставя се следната информация за всеки самостоятелен обект: трите имена на собственика; предназначение на (жилищно/стопанско); наличие на стопанска дейност в обекта и/или отдаване под наем и/или извършване на дейност от търговец и/или лице със свободна професия; застроена площ.
  4. Има съседи, които от години са в чужбина. Ами сега? Не е проблем, ако са съгласни със санирането, попълват писмена декларация, която се прилага към останалите документи при кандидатстване. Ако нямаме координатите им, трябва да поискаме съдействие от общината, която извършва справка за установяване на контакт с тях.
  5. Докога можем да кандидатстваме? Кандидатстването трае до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс. Затова бързото решение е първа предпоставка за успех.
  6. Ако жилището ми се използва за извършване на стопанска дейност, отдадено е под наем и др., ще важи ли за мен безплатния характер на санирането? Зависи. Няма да плащам, когато с тази инвестиция общият ми обем инвестиции няма да надхвърля 200 000 евро за период от 3 последователни финансови години.

Отговори на други подобни въпроси мога да намеря на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството?

Как да кандидатстваме със съседите?

Реших се, ще убедя съседите да кандидатстваме. Предложението не е за изпускане. Каква е процедурата за кандидатстване по програмата мога да разбера в правото Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Постановление № 23 от 04.02.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

§ Постановление № 282 от 19.10.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

§ Постановление №114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

§ Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

§Методически указания по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, януари 2015 г., одобрени с Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС

§ Изменени Методически указания по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, октомври 2015 г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

3.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си