Агресивните нелоялни практики на търговците

Всеки ден, дори всяка минута, аз съм потребител. Дали ще е на мобилни услуги, на електричество, на хранителни или нехранителни продукти, потреблението е част от моето ежедневие и няма как да го заобиколя или дори намаля. Но като се замисля за големите компании и корпорации, срещу които съм сам, се чувствам уязвим и незащитен. Как да съм сигурен, че правата ми са защитени и че търговците не са нечестни?

Съществуват редица нормативни документи на европейско и национално ниво, които ме защитават като потребител. Те използват термина: “Нелоялна търговска практика”, като под това се има предвид действия от страна на търговеца, които противоречат на професионалната компетентност и на добросъвестността и едновременно с това променят съществено икономическото поведение на дадена група потребители. Законът ме защитава по отношение на всички възможни стоки и услуги, предлагани на пазара, включително и недвижимо имущество, както и при сключване на договори с права и задължения за двете страни. Например, в здравно предаване по телевизията се рекламира чудодейно лекарство за борба с рака при пациенти в изключително напреднал стадий на болестта. Това е нелоялна търговска практика. Все пак трябва да се прави разлика между обичайното преувеличаване с цел рекламиране на определен продукт и нелоялните търговски практики. Обичайното преувеличаване в рекламите не следва да се разбира буквално - например “След едно изпиране дрехите Ви ще са като нови” и нелоялната търговска практика, която цели заблуждаване чрез използване на моя уязвимост или е агресивна и цели моето сплашване.

Всички видове нелоялни търговски практики са изрично забранени от закона!

Два са основните видове нелоялна търговска практика:

  1. Агресивна.
  2. Заблуждаваща.

Агресивни са търговските практики, които променят съществено свободата на избор на потребителя чрез използването на редица забранени похвати. По този начин средния потребител бива “манипулиран” да вземе решение, което той по принцип не би взел.

Кои са начините за въздействие върху потребителя, използвани при агресивната търговска практика?

За да се изясни дали при използването на дадена търговска практика са използвани агресивни методи се взимат предвид и редица обстоятелства за конкретния случай, например:

Съществува и т.нар. “черен списък” на агресивните търговски практики. Те се разглеждат като агресивни независимо дали при тях са използвани принуда, тормоз, физическа сила или злоупотреба с влияние.

Как да процедирам, ако открия нарушение на правата ми?

Ако сериозни основания да смятам, че използваната търговска практика спрямо мен като потребител е нелоялна, имам правото да сезирам Комисията за защита на потребителите. Ако това действително бъде доказано, Комисията ще забрани прилагането на съответната търговска практика, а аз като потребител имам право да искам разваляне на договора с търговеца, ако той е сключен в резултат на нелоялна търговска практика и да претендирам обезщетение.

Актуализира Виктория Пенчева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за защита на потребителите

чл. 68г, ал. 1 - относно определението за нелоялна търговска практика;

чл. 68б, ал. 2 - относно видовете търговски практики, за които са приложими защитите;

чл. 68г, ал.3 - относно разликата между нелоялна търговска практика и реклама;

чл. 68в - относно забраната за нелоялни търговски практики ;

чл. 68з - относно определението за агресивна търговска практика;

чл. 68и, т. 1 - относно допълнителните елементи, които се взимат предвид при определянето дали една практика е агресивна;

чл. 68и, т. 2 - относно допълнителните елементи, които се взимат предвид при определянето дали една практика е агресивна;

чл. 68и, т. 3 - относно допълнителните елементи, които се взимат предвид при определянето дали една практика е агресивна;

чл. 68и, т. 4 - относно допълнителните елементи, които се взимат предвид при определянето дали една практика е агресивна;

чл. 68к, т.1 - относно видовете агресивна търговска практика;

чл. 68к, т.2 - относно видовете агресивна търговска практика;

чл. 68к, т.3 - относно видовете агресивна търговска практика;

чл. 68к, т.4 - относно видовете агресивна търговска практика;

чл. 68к, т.5 - относно видовете агресивна търговска практика;

чл. 68к, т.6 - относно видовете агресивна търговска практика;

чл. 68к, т.7 - относно видовете агресивна търговска практика;

чл. 68к, т.8, буква а) и буква б) - относно видовете агресивна търговска практика;

чл. 68л, ал.1 - относно мерките от страна на КЗК;

чл. 68м, ал.1 - относно правата на потребителя в случай на установена нелоялна търговска практика.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолина

Григорова

5.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си