Застрояване на общи части в жилищен блок, без съгласието и подписите на съседите

Живея на последния етаж в многоетажен блок в “компанията на безброй звезди”.

Свикнал съм с шума и разправиите със съседите в етажната собственост. Имам свои виждания за това как най-функционално да използвам общите части на блока. Едва ли обаче съседите ми ще са съгласни с абсолютно всички от тях, затова си казах: “Няма начин да няма начин!” и реших да се поразровя по въпроса кога мога да преустроя общите части без тяхно съгласие.

Що са това “общи части”?

Общите части са такива, които се ползват от всички. Те биват два вида с оглед техния характер:

Кога мога да не искам съгласието на съседите за “преустройство” на общите части?

Когато части от сградата обслужват само някои от отделно притежаваните етажи или части от етажи, може да се уговори тези части да бъдат общи само за лицата, чиито помещения обслужват. Това може да стане чрез договор за делба с нотариална заверка на подписите, сключен между собствениците в етажната собственост.

Екстра! На последния етаж живея само аз. При запазване на достъпа на съседите до таванските им помещения през моята етажна площадка, аз мога да застроя площадката по мой вкус.

NB!: Но за да направя това, трябва, първо, това да е уговорено от нас, собствениците на апартаменти в блока, и, второ да не причинява на другите собственици, ползватели и обитатели безпокойство по-голямо от обичайното.

Така и направих: за да ми е “уютно” сложих диван и площадката стана почти като преддверие на апартамента ми, там нощем спи кучето ми. Дори и на съседите започна да им харесва, не знае човек, от приказки на тоя диван ще вземем накрая да се сближим.

Мога да свържа мои вътрешни инсталации с общите мрежи на блока, преминаващи през обслужващите помещения по една вертикална ос. Общи мрежи са мрежите до общите контролно-измервателни уреди, например таблото с електромерите на блока в недвижимите имоти, включително разпределителни устройства. Вътрешни мрежи са например: климатична инсталация, охранителна инсталация, инсталация за контролиране на осветлението, инсталация за поглъщане на влагата и т.н.

NB!: Преустройството се допуска само ако не може да се намери друго техническо решение и то отговаря на архитектурните, строително-техническите, санитарно-хигиенните и противопожарните правила.

NB!: Ако при строителните работи бъдат причинени повреди, длъжен съм да ги отстраня.

При необходимост мога да прекарам нова инсталация през обща част, която не засяга помещения на отделни собственици. Такива инсталации са отново климатична инсталация, охранителна инсталация, инсталация за контролиране на осветлението, инсталация за поглъщане на влагата и т.н.

NB!: Преустройството се допуска само ако не може да се намери друго техническо решение и отговаря на архитектурните, строително-техническите, санитарно-хигиенните и противопожарните правила.

NB!: Длъжен съм да отстраня всички повреди, причинени във връзка със строителните работи.

За всички останали преустройства, като например надстрояване и пристрояване, преустройство на жилище в офис са ми необходими съгласието на съседите и подписите им в предвидената от закона форма.

Очаквайте скоро повече по темата на pravatami.bg.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за собствеността (ЗС):

чл.38 ЗС - относно общите части;

§Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС):

чл.6, ал.1, т.3 - относно задължението на етажните собственици да не завземат общите части на сградата;

§Закон за устройството на територията (ЗУТ):

чл. 185, ал. 5 ЗУТ - относно ограничението на случаите, в които се допуска преустройство;

чл. 185, ал. 6 ЗУТ - относно задължението за поправяне на причинените при преустройството вреди;

5, т.32 ДР ЗУТ - относно определение за общи мрежи;

чл.185, ал.1,т.4 ЗУТ- относно свързване на вътрешни инсталации с общи мрежи;

чл.185, ал.1,т.5 ЗУТ - относно прекарване на нова инсталация през обща част;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си