Еднократни помощи при раждане и отглеждане на дете

Станах майка и чувството е чудесно. Да имаш дете е прекрасно, но е свързано и с много разходи, а аз все още уча за висше образование. Какви плащания мога получа и при какви условия?

На какви помощи имам право?

Помощи се отпускат по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Такива помощи са предвидени за следните групи хора:

Еднократните семейни помощи са:

Еднократните семейни помощи са:

NB! Размерите на изброените помощи се определят със Закона за държавния бюджет и могат да се променят всяка година. За да могат да получат помощи с доходен критерий (като еднократна помощ при бременност), семействата и бременните жени трябва да разполагат със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на определения за целта в закона, но не по-малък от предходната година (за 2018 г. сумата е 400 лв.).

Как мога да получа някоя от тези помощи?

Помощите за отпускат от Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес. За да кандидатствам за тях е необходимо да попълня молба-декларация и да предоставя необходимите документи. Някои от помощите могат да се предоставят изцяло или частично под формата на социални инвестиции с цел осигуряване на равни възможности за децата при тяхното отглеждане, възпитание, обучение, образование, опазване на здравето, развитие и социализация.

А какво да направя ако правата ми са нарушени?

Контролът по прилагането на този Закона за семейни помощи за деца се осъществява от инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Ако правата ми са нарушени е най-добре да се свържа с инспектората.

Актуализира: Магдалена Митева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

чл. 1 от ЗСПД - относно условията за получаване на помощи при бременност, раждане и отглеждане на дете;

чл. 2, ал. 6 от ЗСПД - относно еднократната помощ за ученици

чл. 3 от ЗСПД - относно това кой има право на семейни помощи за деца;

чл. 4 от ЗСПД - относно доходния критерий за помощите, които го изискват;

чл. 5а, ал. 1 от ЗСПД - относно правото на еднократна помощ при бременност (с доходен критерий);

чл. 6 от ЗСПД - относно правилата за получаване на еднократна помощ при раждане на дете;

чл. 6а, ал. 1 от ЗСПД - относно правото на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година;

чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД - относно правото на майка студентка в редовна форма на обучение да получи еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;

чл. 10, ал. 1, 2 от ЗСПД - относно това, че помощите се отпускат от Дирекция “Социално подпомагане” и част от тях могат да бъдат под формата на социални инвестиции;

чл. 15 от ЗСПД - относно органа, който осъществява контрол върху спазването на закона.

Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ЗБРБ)чл. 63, ал. 1 от ЗБРБ - относно размера на средномесечния доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца;чл. 63, ал. 6 от ЗБРБ - относно размера на еднократната парична помощ при бременност;чл. 63, ал. 7 от ЗБРБ - относно размера на еднократната помощ за раждане на дете;чл. 63, ал. 10 от ЗБРБ - относно размера на еднократната парична помощ за отглеждане на близнаци;

чл. 63, ал. 11 от ЗБРБ - относно размера на еднократната парична помощ за майка-студентка за отглеждане на дете до едногодишна възраст.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Невена

Христова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си