Европейска здравноосигурителна карта - заявление, издаване, цена, срок, покритие

Често пътувам в границите на Европейския съюз, поради естеството на работата ми. Налагало ми се е да търся медицинска помощ и не беше никак лесно. Първо отказаха, защото съм чужденец, а после имах големи трудности с езика. Накрая получих огромна сметка, въпреки че имах застраховка, а застрахователят ми отказа да покрие разходите, поради някакви минимални пропуски в документите. Как да избегна това занапред?

Всички европейски граждани с непрекъснати здравноосигурителни права (Здравните ми права се прекъсват, ако имам неплатени повече от три здравни вноски) имат право да им бъде издадена Европейска здравна карта.

Издаване на ЕЗОК:

Издаването ѝ в България е безплатно и може да стане в регионалните здравни каси по постоянен адрес, в клон на банка ДСК или банка Алианц, както и в някои книжарници в страната.

Срокът за издаване е 30 дни, но често здравната карта е готова и мога да я получа след 15 дни. На място се попълва Заявление (или се разпечатва предварително от Интернет) и се представя личната карта. Няма никакви такси.

Срокът на валидност на картата в България е както следва:

Какви права ми дава ЕЗОК?

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) има следните основни характеристики:

Важно! ЕЕЗОК ми дава възможността да получа спешна и неотложна медицинска помощ, но само ако ситуацията е инцидентна – например, по време на командировка в Унгария, получавам зъбобол или на работна конференция в Париж губя съзнание - необходима ми е спешна помощ. Ако направените интервенции са безплатните за гражданите на тази страна, те са безплатни и за мен. Ако трябва да бъде заплащана някаква процедура, имам правото да поискам да ми бъде възстановена сумата от Здравната каса в България.

Ако обаче самата цел на пътуването е лечение на даден медицински проблем, планирана интервенция или дългосрочно лечение, то картата не може да използва.

Ако все пак интервенцията, която съм получил се заплаща от гражданите на тази държава членка, то и аз ще трябва да заплатя. В тези случаи на използване на Европейската карта, Районната здравна каса по местоживеене е длъжна да ми изплати обезщетение, тоест цялата сума, която съм заплатил за интервенцията. За да го получа е важно да съм бил здравноосигурен в момента, в който ми е оказана медицинска помощ. Дори на един по-късен етап вече да съм с прекъснати здравноосигурителни права, НЗОК не може да откаже да ми изплати компенсацията на това основание.

Важно! Притежанието на европейска здравна карта ми гарантира същото обслужване, същите тарифи и същите процедури в държавата-членка на престой, като това, което бих получил, ако бях гражданин на тази държава.

Загубих си картата. Ами сега?

Ако се случи така, че загубя здравната си карта по време на престоя си в друга държава, а ми е необходима здравна помощ, решението е следното: ще поискам от местната институция, която първоначално е издала здравната ми карта, да ми изпрати по факс или по електронната поща удостоверение, което да замести картата. Удостоверението на практика ми дава същите права, както и притежанието на ЕЗОК и удостоверява пред местните чужди власти, че съм здравноосигурен, т.е. имам право на съответната медицинска помощ.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Решение № S1 от 12 юни 2009 г. относно Европейската здравноосигурителна карта на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност:

чл. 1 - относно правото да ми бъде издадена Европейска Здравна карта (ЕЗОК), основните права, които ми гарантира и условията, при които мога да я използвам;

чл. 4 - относно специалната хипотеза при прекъснати здравноосигурителни права;

чл. 9 - относно юридическите характеристики на ЕЗОК;

чл. 11 - относно тарифите, прилагани към лице, ползващо своята ЕЗОК;

Анекс 2 към Решение № S1 - относно Удостоверението, временно заместващо ЕЗОК;

§ Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност:

чл. 3 - относно стойността на ЕЗОК и пунктовете за издаване;

чл. 9, ал. 2 - относно лицата, имащи право на издаване на ЕЗОК;

чл. 11, ал. 2 - относно срока на валидност на ЕЗОК в общия случай;

чл. 11, ал. 3 - относно срока на валидност на ЕЗОК в случай на притежание от пенсионер;

чл. 11, ал.4 - относно срока на валидност на ЕЗОК в случай на притежание от непълнолетен;

§ Закон за здравното осигуряване;

чл.109 - относно прекъсване на здравноосигурителните права

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолина

Григорова

30.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си