Гарантиране на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Откакто се помня съм спортен привърженик и прекарвам много време по стадиони и зали. Какви са правата ми по време на спортно мероприятие?

При провеждане на спортно събитие имам право на достъп до стадиона/залата, ако притежавам:

При навлизане в спортната зона съм задължен да представя входния си билет за проверка. На билета, пропуска и поканата се отбелязват секторът, блокът и мястото, както и датата и часът на провеждане. Освен това на билета се изписват забраните към посетителите на спортни мероприятия. Трябва да заема определеното ми във входния ми документ място, освен когато по съображения за сигурност организаторите на спортното мероприятие след съгласуване с органите, осигуряващи охраната, могат да ме насочат към сектори или блокове, различни от посочените в билета ми. По време на мероприятието съм задължен да не застрашавам и да не вредя на останалите посетители. Ако не мога да докажа правото си на достъп или застрашавам сигурността, следва да бъде отстранен от спортната проява.

Няма да бъда допуснат да вляза на съответното спортно мероприятие, ако:

Забранено ми е да внасям в стадиона/залата:

За забранените предмети може да бъда проверяван чрез технически средства (например метален детектор).

Освен това е забранено да:

Ако извърша непристойна проява (отправяне на ругатни и други неприлични жестове, които са особено вулгарни, участие в сбиване, нахлуване на терена, използване на забранени предмети и др.), която не е престъпление (например унищожаване или повреждане на чужд вещ, нанасяне на телесна повреда и др.) и която е извършена умишлено в спортния обект или в зоната около него преди, по време или непосредствено след спортното мероприятие, то могат да ми бъдат наложени следните наказания:

Ако извърша подобна проява повторно, то задържането може да бъде за срок до 25 денонощия, глобата до 2000 лв., а забраната за посещение на спортни мероприятия за срок от 2 до 3 години.

Ако препятствам проверката при влизане в спортната зона, внеса забранен предмет или извърша друга забранена дейност, посочена по-горе, то може да ми бъде наложена глоба от 100 до 300 лв. Ако при наложена забрана за посещение на спортни мероприятия, посетя такова мероприятие, може да ми бъде наложена глоба от 500 до 1000 лв.

[toggles][toggle title="Източници"]§ Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПСМ):

Чл. 11 ЗООРПСМ – относно правото на достъп;

Чл.12/3 ЗООРПСМ – относно изключението от заемане на посоченото в билета място;

Чл. 13/2 ЗООРПСМ – относно лицата, които не се допускат на територията на спортната зона;

Чл. 18/2 ЗООРПСМ – относно проверката с технически средства;

Чл. 18/3 ЗООРПСМ – относно заемането на посоченото в билета място;

Чл. 19 ЗООРПСМ – относно задължението да не се застрашават другите посетители;

Чл. 20/1 ЗООРПСМ – относно забранените за внасяне предмети;

Чл.21 ЗООРПСМ – относно непристойните прояви, подлежащи на наказване;

Чл. 22 ЗООРПСМ – относно наказанията;

Чл. 25 ЗООРПСМ – относно конкретизирането на наказанията и повторността;

чл.49/1 ЗООРПСМ – относно отговорността при препятстване на проверка и внасяне на забранени предмети;

чл. 50/1 ЗООРПСМ – относно отговорността при нарушаване на забраната за посещение на спортни мероприятия;

§ Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали:

Чл.32/3 – относно забраната за принудителна проверка;

Чл. 34/1 – относно задължението за представяне на входния билет;

Чл.34/3 – относно отстраняването на лица, застрашаващи сигурността.

Чл.36/2 – относно забраните за посетители;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Богдан

Млъчков

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си