Пътник + права = приятно пътуване с влак в ЕС

Като гражданин на Европейския съюз имам право да се придвижвам съвсем свободно на територията на всяка държава-членка. Реших да се възползвам от това си право си и да се кача на влак. Какво трябва да зная за пътуването с железопътен транспорт в рамките на Европейския съюз?

Какви права имам във влака?

1. Право да си закупя билет

Железопътната компания трябва да ми предостави възможност да си закупя билет:

2. Право да превозя велосипеда си.

Това право се гарантира от ЖП компании, в чиито влакове има места за велосипеди, ако велосипедът ми е лесно преносим. Може да се наложи да заплатя допълнителна такса за превоз на велосипеда - това зависи от политиката на съответния превозвач.

3. Право да ползвам ЖП транспорт ако съм гражданин с увреждане.

Железопътните компании и началник-гарите са задължени да ми предоставят помощ при качването ми във влака, но за целта трябва да съм ги уведомил поне 48 часа преди пътуването. Помощ трябва да ми бъде оказана и на гарата, при смяна на влак, както и при пристигането ми до крайната цел.

4. Право да пристигна навреме (по разписание) до предвидената дестинация.

- за закъснение от 60 до 119 минути обезщетението ми е 25% от стойността на моя билет;

- за закъснения над 120 минути - обезщетението ми е 50% от стойността на моя билет. Единственото условие е да предоставя това искане до железопътната компания и стойността на обезщетението да бъде равна на минимум 4 евро.

5. Право да пристигна до желаната от мен дестинация жив и здрав, без никакви телесни и психически травми.

При възникнала непредвидена ситуация ръководителите и началник-гарите са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят моята безопасност на гарата или във влака. Превозвачът дължи обезщетение, в случай на:

- необходимите разноски за лечение и превоз до болницата;

- вреди, причинени поради пълна или частична нетрудоспособност;

- вредиq причинени поради увеличени нужди за храна, грижи и др.

6. Право да превозя багаж, който да пристигне невредим заедно с мен до желаната дестинация. Железопътната компания носи и отговорност и за пълното или частичното изгубване или повреждане на моя багаж.

Какво трябва да направя, ако считам че правата ми са били нарушени?

Актуализира: Стела Парушева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Регламент № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт:

чл. 5 - относно пътуването с велосипед;

чл. 9 - относно продажбата на билети;

чл. 13 - относно размера на отговорността при причинена смърт;

чл. 16 - относно вида и размера на обезщетението;

чл. 17 - относно размера на обезщетението, когато става въпрос за крайна дестинация;

чл. 18 - относно отговорността на превозвача;

чл. 22, 23 - относно помощта, която трябва да се окаже на лице с увреждане на гарата и във влака;

чл. 24 - относно пътуването на лица с увреждания;

чл. 27 - относно разглеждането на жалби;

чл. 29 - относно правото на иформация.

§ Сайт на Европейския съюз [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Деница

Кожухарова

28.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си