Тежести на имота! Или как да си спестя неприятни изненади?

Ще купувам имот. При подготовката на документите за сделката най - ненадейно научавам, че като бъдещ собственик е доста препоръчително да направя проверка за тежести на имота. Но защо е толкова важно и препоръчително?

Какво представляват “тежестите”? Какво значат и какво значение имат?

Ще имам много по-голяма сигурност в сделката, ако преди това се консултирам със специалист по имотно право. Не е скъпо, става бързо и лесно на тази страница.

Удостоверение за липса на тежести

Мога да получа информация относно това дали има права на трети лица върху имота, с които да се съобразявам и ако има какви са те, както и кога са учредени, като поискам да ми бъде издадено удостоверение за тежести. Издава се от Службата по вписвания към Агенцията по вписване. Адресът мога да намеря тук Процедурата е следната:

1. Попълвам заявление, с което искам да се издаде удостоверение за липса на тежести. Заявлението мога да изтегля оттук. В заявлението посочвам:

Към заявлението прилагам копия на всички отнасящи се до имота документи, като напр. нотариални актове, делби, договори, удостоверения за наследници, хронологично подредени.

2. Отивам в Агенцията по вписвания в работното време с граждани, от 8.30ч. до 13.00ч., където представям попълненото от мен заявление и приложените към него документи пред Съдията по вписванията. Той преглежда документите, приложени от мен и ако ги одобри подписва заявлението ми, т.е. разпорежда да се издаде исканото от мен удостоверение. Съдията може да откаже да приеме документите ми, ако са непълни или недостатъчни да се издаде исканото от мен удостоверение. Съдията ме пита в какъв срок искам да получа удостоверението, тъй като има разлика в цената.

3. Заплащам държавна такса, която е различна в зависимост от това колко бързо искам да стане готово удостоверението:

Таксата заплащам по банков път по сметката на Имотния регистър към Агенцията по вписванията. В самата Агенция и наблизо извън нея има клонове на банки, където мога да наредя превода. Банковата такса към Агенцията навсякъде е 2 лв. Агенцията разполага и с ПОС-терминални устройства на своите гишета.

4. Подавам подписаното от съдията по вписванията заявление, като към него прилагам документа за платената такса на съответното гише в Имотния регистър. Там получавам листче, с което като изтече срокът за издаване на удостоверението отивам да го получа.

Премахване на тежестите

“Тежести” е събирателно понятие, което се използва за обозначаване на различни права на 3-ти лица върху една вещ, поради тази причина премахването на “тежестта” зависи конкретно от това каква е тя.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Правилник за вписванията

чл. 4 - относно подлежащите на вписване актове;

чл. 47- относно удостоверението за тежести;

чл. 48 - относно удостоверението за тежести за определено време;

§Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

чл. 7, ал. 3 - относно таксата за издаване на удостоверение за тежести.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

13.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си