Закрила на животните

Както се разхождам по улицата виждам, че човек бие улично куче. Как да реагирам? А какво да направя, ако комшията отрови домашното ми куче в двора, защото много лаело? Въпреки че животните не са субекти на правото, т.е.не са носители на права и задължения и не могат да извършват правни действия (напр. да сключат договор), те все пак се ползват с определена закрила и всеки член на обществото трябва да се съобразява с това.

Защитата на животните се изразява в това, че всеки от нас има задължение за опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение и осигуряване на подходящи грижи и условия за живот. Нехуманното отношение се изразява в причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх в него. Напр. т.нар. български обичай тричане (Според народното вярване, този обичай цели да предпази домашните кучета от болестта бяс), около който се вдигна доста шум и се породи недоволство. Жестокост към животни е налице когато някой:

- храни животни с живи животни, например дава живо зайче на голямото си дворно куче като храна;

- отглежда котета или кучета с цел да добива от тях месо и/или кожи, например - направил си е развъдник за пухкави котета, отглежда ги докато пораснат, след което използа кожите за направа на различни аксесоари;

- внася котета или кучета от чужбина с цел да ги използва за месо и/или кожи;

- използва електричеки нашийници, които причиняват болка на животните и др.

За жестокост към животните обаче не се считат лов и риболов (когато се извършват съобразно закона), медицински експерименти, лекарствени изпитвания върху животни и др.

Как ще бъде наказан този, който прояви нехуманно отношение или жестокост към животно?

При проявена жестокост към животно в общия случай наказанието е глоба от 500 лв до 1000 лв. като животното може да се отнеме в полза на държавата. За да се наложи глоба, първо трябва да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, а той се издава от компетентните органи, в присъствие на нарушителя и свидетели, което на практика е малко трудно за реализиране.

Тези, които стрелят, но без да отнемат живот по:

- безстопанствено животно;

- опитомено животно;

- животно в плен;

- диви животни (освен ако се спазва Законът за лова и опазване на дивеча), може да получи наказание глоба от 500 до 1000 лв., освен ако не е стрелял при крайна необходимост - деяние, извършено, за да се спаси от непосредствена опасност лице или имущество, ако деецът не е могъл да избегне опасността по друг начин и причинените от деянието вреди са по-малко значителни от предотвратените.

Глобата е в размер от 1000 до 1500 лв ако стрелба или проявяване на жестокост са извършени от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни.

А ако животното бъде убито?

Аз съм собственик на крава и съм я оставил да пасе, но тя навлиза в собствеността на съседа ми и стъпва върху това, което той е посадил. Съседът на свой ред стреля по кравата и я убива или й причинява тежко или трайно увреждане. В случая вече имаме извършване на престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева. Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието е извършено:

В случай на убийство на животното няма да се състави акт за установяване на административно нарушение, а трябва да сезирам прокуратурата.

NB! Добре е да знам, че ако нечие куче ме ухапе, аз трябва да търся отговорност от неговия собственик, а не да пристъпвам към саморазправа с животното. Наказанието за стопанина, който не е положил достатъчно грижи за кучето си, ще бъде лишаване от свобода до три години или пробация и глоба до пет хиляди лева. Ако бъда ухапан от бездомно куче мога да се обърна към общината и да поискам да ми бъде изплатено обезщетение.

Кога е допустимо умъртвяване на животни?

Само в изрично предвидени в закона случаи е допустимо животното да бъде умъртвено. Евтаназия на животни се извършва само от ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика. Тя се допуска при:

1. неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания;

2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за здравето на хората или животните;

3. приключване на опитите с животни, когато са довели до необратими патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания;

4. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за защита на животните:

чл. 1, ал. 2, ЗЗЖ - какво включва защитата на животните;

чл. 6, ал. 2, ЗЗЖ - какво е нехуманно отношение;

чл. 7, ЗЗЖ - относно жстокост към животните;

чл. 62, ЗЗЖ - относно наказанията при прявена жестокост към животни;

чл. 70-71, ЗЗЖ - относно установяването да нарушенията.

§ Закон за ветеринарномедицинската дейност:

чл.179, ЗВД - относно евтаназията на животни.

§ Закон за административните нарушения и наказания:

чл. 40, ал. 1, ЗАНН - относно съставянето на акт за установяване на административно нарушение.

§ Наказателен кодекс:

чл. 325 б, НК - относно причиняване на смърт, трайно или тежко увреждане на животно;

чл. 325 в, НК - относно отговорността на стопанина при увреждане на трето лице.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си