Самолетният ми полет е отменен. Какви са правата ми?

Kупувам си самолетен билет до избрана от мен дестинация, но полетът ми е отменен. В случаите, в които летя от и за Европа, аз имам права, регламентирани от ЕС.

Случаи, в които авиокомпанията не изплаща компенсация

Въздушният превозвач трябва да ми даде поне двуседмично предизвестие, за да предотврати заплащането на компенсации. Когато авиокомпанията ми съобщи за отменен полет поне две седмици по-рано, тя трябва да ми предложи един от следните варианти:

Ако ми е било дадено предизвестие между 2 седмици и 7 дни, въздушният превозвач трябва да ми предложи да избера една от следните възможности:

Ако е дадено предизвестие по-малко от 7 дни, въздушният превозвач трябва да ми предложи да избирам от следните възможности:

Случаи, в които имам право на компенасация

Ако с пристигането на летището разбера, че полетът ми е отменен, в зоната за регистрация трябва да има табела, съдържаща следния текст: „Ако Ви е отказан достъп на борда или ако полетът Ви е анулиран или има закъснение от поне два часа, поискайте от гишето за регистрация или от изхода за качване на борда текста, посочващ правата Ви, особено по отношение на компенсацията и помощта”.

При такава ситуация, въздушният превозвач е длъжен:

  1. Ако се наложи изчакване, да ми осигури храна и напитки, настаняване в хотел (категория минимум две звезди) и осигуряване на придвиждването ми до и от него при нужда от преспиване, както и 2 телефонни разговора, 2 имейла, 2 телекса и факс.
  2. Да предложи алтернативен полет при първа възможост или предвижване до крайната дестинация с друг вид транспорт.
  3. Възстановяване на пълната сума, платена за билета или за частта от пътуването, която не е осъществена. Ако след отмяната, полетът ми вече не отговаря на първоначалния план за пътуване, авиокомпанията ми дължи цялата сума на билета или ако е възможно – обратен полет до началната точка на пътуване при първа възможност.
  4. Да предложи полет до различно от плануваното първоначално летище, само ако даденият град (регион) се обслужва от няколко летища. Тук превозвачът е задължен да покрие разходите ми при трансфера до първоначалното летище или друга съгласувана с мен близка дестинация.

Ако авиокомпанията не може да осигури никоя от посочените възможности, имам право да получа компенсация. Тя зависи от разстоянието на полета, но и от причината за анулиране на полета. В случай на доказани извънредни обстоятелсва (неблагоприятни метеорологични условия, технически затруднения, свързани с безопасността, ограничение на въздушното движение, стачки и др.), то компенсация не се плаща. Щом подобни предпоставки липсват, компенсацията зависи от разстоянието на полета:

Ако все пак авиокомпанията ми предложи алтернативен полет до крайната цел и разликата между часа на пристигане на отменения полет с часа на пристигане до същата дестинация с предлагания ми нов полет е от 2 до 4 часа (в зависимост от дестинацията), превозвачът може да намали обезщетението с до 50%.

Ако при промяна на маршрута, бъда настанен в по-ниска класа от първоначално резервираната, то имам право на 30% до 75% от стойността на закупения билет в зависимост от дестинацията. За сметка на това обаче, ако съм закупил билет по-ниска класа, а бъда настанен в по-висока, то не дължа никакво доплащане.

Често при закупуване на билета се предлага застраховка срещу около 20 евро, която гарантира посочените по-горе права. Тези права обаче са ми така или иначе законно гарантирани и няма нужда да се застраховам допълнително.

Възприет е принципът, оплаквания да се подават към компетентния орган в страната, където е възникнал инцидентът. Тук мога да намеря информация за компетентните органите в съответните страни.

Националният орган, който следи за спазването на тези мои права, е Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”. ГД “ГВА” приема и обработва оплаквания, при които пункт на заминаване/пристигане е територията на Република България. От тук мога да изтегля електронен формуляр за оплакване.

Правото е в съавторство с: Вяра Молева

Актуализира: Стела Парушева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91;

§ Наредба № 261 от 13 юли 2006 г.

чл. 9, ал. 3, Нар. - относно случаите, в които не се дължи обезщетение при отменен полет;

чл. 9, ал. 5, Нар. - относно изключителните обстоятелства, които изключват изплащане на компенсация;

чл. 11, Нар. - относно паричните обезщетения;

чл. 12, Нар. - относно алтернативните пътувания при отменен полет;

чл. 13, Нар. - относно разлика в класата;

чл. 14, Нар. - относно предоставянето на безвъзмездна помощ от страна на превозвача към пътника;

чл. 15, Нар. - относно надписът на гише “Регистрация”;

чл. 18, Нар. - относно контролният орган върху въздушните превозвачи.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Деница

Кожухарова

20.12.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си