Ваксините! Отказвам да имунизирам детето си! Последиците?

В днешно време имунизациите са противоречива тема и аз като родител все повече се притеснявам да имунизирам своето дете, за да не доведе това до усложнения или да се окаже, че плюсовете са по-малко от отрицателните й страни. Задължителните имунизации са за новородените и децата, а за тях отговарят родителите или настойниците.

Имунизацията може да бъде пасивна - чрез преболедуване от една инфекциозна болест. В този случай също се изработва имунитет срещу болестта. Докато ваксинацията е активна имунизация чрез вкарването в организма на ваксина. Ваксините обикновено съдържат агенти, наподобяващи по действие микроорганизмите причинители на заболяването, като често такива агенти се произвеждат от отслабени или умъртвени форми на тези микроорганизми. Именно задължителните ваксини като форма на активна имунизация са противоречива тема в обществото и за тях ще говорим в долните редове.

Кога на моето дете не се провежда имунизация?

Имунизация не се провежда, когато моето дете:

Отлагането по медицински противопоказания се извършва от лекарите след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение отлагането при остри инфекциозни заболявания.

Законът обаче въвежда задължителни имунизации с цел опазване на населението от заразни болести. Аз имам право да получа достъпна по обем информация за лекарствения препарат и съответните нежелани реакции. Задължителни са тези имунизации, които са част от Българския имунизационен календар за съответната година. Всички останали имунизации извън този календар не са задължителни като например тази против грип, а отказ от такава имунизация не довежда до санкции от страна на държавата.

Ваксината против рак на маточната шийка не е част от имунизационния календар, поради това жените и младите момичета не могат да бъдат задължавани да се ваксинират с нея. Но държавата е приела стратегия за борба с рака на маточната шийка и в рамките на тази стратегия се провеждат безплатни ваксинации, но решението за ваксиниране е изцяло лично.

Аз имам право за себе си или като родител на дете да откажа задължителна имунизация, но това ще доведе до административно наказание и други негативни последици.

Медицинските специалисти в учебните заведения са задължени да регистрират здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в техните картони. Но медицинските сестри в учебните заведения или тези към личните лекари не могат да извършват имунизации и ваксинации. Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват само и единствено от лекар.

Какви негативни последици може да има, ако откажа да имунизирам себе си или детето ми?

Важно! Санкциите и ограниченията няма да са приложими спрямо мен, когато детето ми не е ваксинирано поради медицински противопоказания. Имунизациите могат да бъдат правомерно отложени от лекарите само по медицински причини. А когато се налага отлагане за повече от три месеца, това може да стане само с решение на областна специализирана комисия с участие на епидемолози, педиатри, невролози и инфекционисти.

Имунизацията на моето дете може да бъде отложена при наличие на медицински противопоказания. В закона са изброени множество такива, а някои от тях са:

Противопоказания има и за отлагане на имунизациите при новородени деца, като например:

Отлагането по медицински противопоказания се извършва от лекарите след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение отлагането при остри инфекциозни заболявания.Ако случаят е такъв и детето ми има трайни противопоказания за имунизиране то все пак има право да бъде прието в детска градина. Също така имам право и на месечни помощи за отглеждане на дете, доколкото отговарям и на останалите условия. Но при подаване на заявлението трябва да приложа служебна бележка, че задължителните имунизации не са извършени поради отлагане по медицински противопоказания.

Много родители не желаят да подлагат децата си на задължителни имунизации поради най-различни съображения, но от юридическа гледна точка със своите решения Върховния административен съд и други инстанционни съдилища са приели, че задължението за извършване на имунизации по Българския имунизационен календар не противоречи нито на Конституцията, нито на международното право. Поради това от юридическа гледна точка въпросът е решен - имунизациите са задължителни. Това означава, че въпреки всичко, ние можем да изберем дали да се имунизираме или не, но ако не го направим, това ще доведе до административно наказание и други ограничаващи ни санкции. Освен юридическите последици има риск от възникването на сериозни заболявания при хора, които не са имунизирани, а това само по себе си води до риск за общественото здраве и появата в съвремието на болести, които отдавна са останали в миналия век.

При нередности относно моята имунизация или тази на моето дете, аз мога да се обръщам за информация или да сигнализирам за нередност Районната здравна инспекция.

Актуализира Стела Парушева

* От рубриката ни “Предложи Право”.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за здравето

чл. 58 от ЗЗ - задължение за имунизиране

чл. 58 ал. 1 от ЗЗ - относно спиране на добавките за дете

чл. 209 ал. 3 от ЗЗ - относно глоба при липса на имунизация

чл. 86 от ЗЗ - относно право на информация

§ Наредба 3 за здравните изисквания към детските градини

чл. 3 ал 2 т. 5 от Наредбата - относно изискване за удостоверяване на извършени имунизации при приемане в детска градина

чл. 4, ал. 3 - относно приемане в детска градина въпреки липса на имунизации

§ Правилник към Закона за социално подпомагане

§ Имунизационен календар на РБългария

§ НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

чл. 7 от Наредбата - относно задължението на медицинските специалисти в учебните заведения да вписват информация относно извършените имунизации на учениците

чл. 15 от Наредбата - относно задължението на личните лекари да извършват имунизации

чл. 20 от Наредбата - относно случаите, в които не се провежда имунизация

чл. 26 от Наредбата - относно надзорът на РИЗ над имунопрофилактиката

Закон за семейни помощи за децачл. 7, ал. 4 - относно изискването за предоставяне на служебна бележка за извършени имунизации за дете над 1 годиначл. 8, ал. 1, т. 4 - относно изискването за предоставяне на служебна бележка за извършени имунизации за дете до 1 годинаПравилник за прилагане на закона за семейни помощи за децачл. 17, ал. 17 - относно отпускане на месечна помощ за дете над 1 година при липса на ваксини по независещи от родителите причиничл. 25, ал. 4 - относно отпускане на месечна помощ за дете до 1 година при липса на ваксини по независещи от родителите причини[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Владимир

Иванов

6.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си