Как да сменя името си?

Искам да си сменя името, но в закона съществуват някои ограничения, с които съм длъжен да се съобразя. Какво бих могъл да направя, за да сменя името си?

Каква е процедурата при смяна на името? Какво трябва да направя?

Трябва да подам писмена молба в съда, която трябва да съдържа личните ми данни:

На основание тази молба съдът преценя дали да удовлетвори желанието ми да променя името си.

Преди да подам молбата е необходимо да я подпиша и да заплатя държавна такса в размер на 15 лв.

Възможно е съдът да прецени, че е необходимо да представя и свидетелство за съдимост. Това се извършва, в случай че съдът има съмнения, че е възможно да съм извършил някакво престъпление, заради което да желая тази промяна и това да не е в обществен интерес.

Кой орган е компетентен да разгледа молбата ми?

Абсолютно задължително условие е да входирам молбата си в районния съд, в чийто район е постоянният ми адрес по документи. Това е компетентният орган, който има правото да разгледа молбата ми и да се произнесе по нея.

Как бих могъл да обжалвам отказа на съда да уважи молбата ми за промяна на името?

В случай че съдът отхвърли молбата ми, в едноседмичен срок от връчването на решението имам правото да го обжалвам. Компетентният орган, чрез който подавам жалбата, е районният съд.

Важно е да зная, че при промяна на името се изготвя нов акт за раждане.

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализирал Велимира Бакалова

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за гражданската регистрация

чл. 18, ал. 1, 2, 3 ЗГР- относно промяна на името при осиновяване

чл. 19, ал. 1 ЗГР - относно случаите, в които е допустима промяната на име

чл. 14, ал. 4 ЗГР - относно прибавянето на псевдоним към името

чл. 19, ал. 2 ЗГР - относно промяна на името при придобиване или възстановяване на българско гражданство

§ Семеен кодекс

чл. 12 СК- относно промяна на фамилията при сключване на брак

Граждански процесуален кодексчл. 127 ГПК- относно съдържанието на молбатачл. 531, ал. 2 ГПК - относно компетентния да разгледа молбата органчл. 538 ГПК- относно обжалване на отказТарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

чл. 5 - размер на държавната такса за молба за промяна на име

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Нели

Данчева

21.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си