Застраховка гражданска отговорност. За какво да внимавам?

Горд собственик съм на кола, пътувам аз като стрела, всички дишат ми прахта. И изведнъж, като неочакван летен дъжд - “Тряяяяяяяяс”. Колата повредих и щети аз причиних. Но имам застраховка “Гражданска отговорност” (задължителна за всички автомобилисти), която да покрие причинените от мен вреди. Какво трябва да знам за тази застраховка и за какво да внимавам?

Сключване на договора за застраховка

С покупката на колата от моя страна за мен възниква задължение да сключа застраховка “Гражданска отговорност”. Как става това мога да прочета тук. При сключване на договора застрахователят ме снабдява със знак, издаден от Гаранционния фонд (за него по-долу), който аз съм длъжен да поставя на предното стъкло от моята страна като водач по начин, който позволява добра видимост.

Какво представлява този знак? Знакът съдържа запазената марка на Гаранционния фонд, уникален номер и датата, на която изтича срокът на застраховката. При разсрочено плащане на премията знакът удостоверява и срока, за който е платено. При изгубване, кражба или унищожаване на знака застрахователят по моя молба като собственик или законен държател на колата предоставя нов знак, който е валиден до изтичането срока на застраховката. Знакът представлява самозалепващ се стикер с три отрязъка, съответно № 1, № 2 и № 3, с еднакъв номер и контролен талон, като:

1. отрязък № 1 се залепва върху предното стъкло на моторното превозно средство от страната на водача, така че да е осигурена добра видимост;

2. отрязък № 2 се залепва върху екземпляра от застрахователната полица, който се отчита и съхранява при застрахователя;

3. отрязък № 3 се залепва върху контролния талон на обозначеното за това място.

Длъжен съм винаги да нося със себе си контролния талон и да го предоставя заедно със застрахователната полица при проверка от контролните органи.

Застраховка “Гражданска отговорност” - какво трябва да знам за нея?

Кой е застрахован?

Гаранционен фонд

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София. Като такова той:

Как стоят нещата, ако не ползвам колата?

Макар колата да си стои “на топло” в гаража и да не я карам, аз съм длъжен да сключа застраховка “Гражданска отговорност”, ако автомобилът не е спрян от движение.

Временното спирането от движение става като подам молба в КАТ по регистрация на колата, в която посоча причините за спиране на превозното средство от движение и предам малкия талон.Следователно независимо дали ползвам колата, ако тя не е спряна от движение и нямам застраховка “Гражданска отговорност”, аз подлежа на санкции:

[toggles][toggle title="Източници"] Кодекс за застрахованеточл. 368, ал.4 КЗ - относно прекратяване на застрахователен договор при разсрочено плащане на премиятачл. 461 и сл. КЗ - относно задължителната застраховка “Гражданска отговорност”;чл. 518 и сл. - относно Гаранционния фонд;чл. 638 - относно санкциите при несключване на ЗГО. НАРЕДБА № 49 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗНАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВАчл. 41 - относно спирането на МПС от движение.

§ Гаранционен фонд

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

19.11.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си