Опасни сгради и строежи. Как да се предпазя?

През последните години станахме свидетели на няколко неприятни инцидента със стари и необезопасени сгради. Част от тях са останали недовършени заради финансовата криза, а други са престарели и забравени след дългогодишна експлоатация. Често собствениците на такива имоти не са наясно със своите задължения, въпреки нелошата законова уредба.

Тези сгради застрашават сигурността на преминаващите около тях и вместо да чакам да се случи следващият инцидент, е по-добре да си задам конкретен въпрос - какво е моето място в обществото - на обикновен наблюдател или активен гражданин?

Кой следи за доброто състояние на сградите и строежите?

Законодателството поставя множество изисквания, на които трябва да отговарят всички сгради и строежи, за да бъдат те годни за обитаване и безопасни за околните.

Как да разпозная опасния строеж?

Опасни са тези сгради и строежи, които поради естественото си износване или други обстоятелства:

Не винаги от пръв поглед бих могъл да определя кой строеж отговаря на това описание, но сигурен знак за това ще бъде ако например конструктивни елементи от сградата или части от фасадата се рушат и падат, с което създават опасност за преминаващите.

Как да реагирам срещу опасния строеж?

Трябва да сезирам компетентните органи, които да направят необходимата проверка и да разпоредят необходимите действия. Това ще стане като напиша в свободен текст жалба или сигнал, които да подам в канцеларията на общината или да изпратя по пощата. Кметът на общината назначава комисия, която да извърши проверка на място и да събере всички необходими данни за вида и състоянието на строежа. В зависимост от това дали проблемните обстоятелства могат да бъдат отстранени или не, кметът, без да е обвързан от становището на комисията, има право да издаде заповед за поправяне, заздравяване или премахне на опасния строеж.

Важно! Сигналите, които изпращам са винаги безплатни за мен! Строежите се поправят, заздравяват или премахват от собствениците за тяхна сметка, в срок определен в заповедта на кмета на общината!

Като заинтересовано лице аз ще бъда уведомен за заповедта и ако тя не ме устройва, мога да я обжалвам в 14-дневен срок пред съответния административен съд. Съвет! За изготвянето на искови молби и жалби е добре винаги да се обръщам към юрист.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за устройство на територията (ЗУТ):

чл. 169 - чл. 170 ЗУТ - относно изискванията към строежите;

чл. 195 ЗУТ - относно субектите, които са задължени да следят за техническото състояните на строежите;

чл. 196 ЗУТ - относно процедурата по поправяне, заздравяване или премахване на опасните строежи;

чл. 232 ал. 6 ЗУТ - относно административнонаказателната отговорност;

чл. 232 ал. 5 ЗУТ - относно административнонаказателната отговорност;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си