Какво да направя, ако някой е ровил в багажа ми при самолетно пътуване?

Полетът ми мина успешно, без да чуя думите: “Отпуснете се, Вашият самолет беше отвлечен”. Пристигнал съм в желаната от мен дестинация. И тук - “О, ужас!” - очаква ме неприятна изненада. От километър ми става ясно, че някой е ровил в нещата ми. Какво да направя?

Договор с авиокомпанията

Закупуването от моя страна на билет за даден полет е равносилно на сключване на договор за превоз на пътници с авиокомпанията. С този договор тя се задължава да превози мен и багажа ми до определена дестинация. Билетът ми е доказателство за сключения договор. При изпълнение на договора (осъществяване на полета) предавам багажа си (с изключение на ръчния такъв, който си остава при мен) на превозвача. В замяна получавам багажна квитанция. Багажната квитанция служи за доказване, че съм предал багажа си.

Отговорност на авиокомпанията за багажа ми

Авиокомпанията, която съм избрал, носи отговорност за щетите, причинени на моя багаж при превоза, освен ако те не се дължат на:

Какво ми дължи превозвачът при повреден багаж?

Каква е процедурата?

1. Констативен протокол

Когато установя, че в багажа ми е ровено и в резултат на това някоя вещ липсва или е повредена трябва да отида в служба “Изгубен багаж” на съответното летище. Там служителят на авиокомпанията изготвя констативен протокол за установените липси и повреди, който се подписва от двама ни. Констативен протокол се съставя и за товар или багаж без превозен документ или за превозен документ без товар или багаж.

Важно! Трябва да съм наясно, че съставянето на този протокол е абсолютно необходимо условие, за да мога да направя рекламация. Без него е невъзможно да защитя правата си по-нататък. Този протокол се съставя в момента на установяване на нередовността, но не по-късно от предаването на багажа. Т.е. ако установя липсата или повредата след като съм напуснал летището, никой няма да ми състави констативен протокол, с който да докажа, че някой е “тарашил” багажа ми и нещо е взето или е повредено.

2. Рекламация

Най-късно до 7 дни след получаването на багажа и съставянето на констативния протокол аз или упълномощено от мен лице предявяваме рекламация пред превозвача. Предявяването става чрез писмена молба до превозвача, в която посочвам предмета на рекламация и исканата от мен сума, към която прилагам всички документи, доказващи претенцията, като напр.:

Вписвам и номера на банковата ми сметка (IBAN) (в случай, че молбата ми бъде уважена, за да могат да ми преведат сумата за обезщетението) .

Ако по една или друга причина не съм приложил доказателства към молбата си, превозвачът е длъжен да ме уведоми за тази нередовност и да ми даде най - малко 7 дни, за да я отстраня. Ако не приведа рекламацията си в съответствие с така дадените указания, тя се счита за неподадена и ми се връща.

Превозвачът разглежда рекламацията ми в двумесечен срок и веднага ме уведомява за резултата.

3. Предявяване на иск пред съда

Ако превозвачът отхвърли изцяло или не уважи частично моята рекламация или не получа отговор в двумесечния срок за разглеждане на искането ми, мога да предявя иск срещу него в съда. Това мое право обаче е ограничено със срок от момента на пристигане на въздухоплавателното средство:

Важно! Превозвачът не може да включва в договора ни никакви уговорки, които изключват отговорността му. Дори да ги има написани, те са недействителни, представляват едно “правно нищо” и нямат действие.

Актуализира: Румяна Йорданова

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за гражданското въздухоплаване

чл. 65 - относно договора за превоз на пътници;чл. 66 - относно договора за превоз на пътници;чл. 76 - относно размерите на отговорността на превозвача;чл. 80 - относно случаите, в които превозвачът не носи отговорност;чл.123 - относно съставянето на констативния протокол;чл. 125 - относно срока за съставяне на констативен протокол;чл. 126 - относно съставянето на констативния протокол;чл. 127 - относно срока за рекламация;чл. 129 - относно формата и документите за рекламация;чл. 103 - относно обезщетението от страна на превозвача;чл. 132 - относно нередовности в молбата за рекламация;чл. 133 - относно произнасяне на превозвача по рекламацията;чл. 134 - относно предявяване на иск в съда;чл. 135 - относно срока за предявяване на иск в съда;чл. 138 - относно уговорките, които изключват отговорността.

§ Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, подписана в Монреал, известна още като Монреалска Конвенция

чл. 17, ал. 2 - относно отговорността на авиокомпанията за багажа.

§ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА АВИОКОМПАНИЯ „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД

чл. 15, ал.3 и 4 - относно отговорността за вреди на багажа.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си