Пълна имуществена отговорност към работодателя ми

Вече съм запознат с ограничената имуществена отговорност към работодателя ми от “Работодателят ми ме глобява. Какви са правата ми?” и “Работодателят ми ме глобява - колко дължа?”. В определени случаи обаче не мога да се възползвам от нея, тоест от намаления размер на обезщетението, което ще дължа на работодателя си като причинител на вредата. Тези случаи са следните:

Важно! Ако работодателят ми не ми плаща заплатата или има други задължения към мен, това не ми дава право да открадна или унищожа негова вещ като материална, съответно морална “утеха”.

А ако неколцина са причинили вредата?

И при пълната имуществена отговорност, както при ограничената, е възможно няколко работници да са причинили вредата, но в този случай режимът, на който са подчинени няма да е толкова благоприятен - повече за това в “Работодателят ми ме глобява - колко дължа?”.

Когато неколцина причиним вреда на работодателя си, за която отговаряме по правилата на пълната имуществена отговорност, отговорността ни е солидарна. С други думи казано, всеки отговаря за целия дълг, тоест ако вредата е в размер на 1000 лева и е причинена от мен и още един работник, то работодателят може да иска цялата сума от всеки от всеки от нас и ние не можем да възразяваме срещу това. След като например аз съм платил 1000 лв., мога вече да искам от колегата ми 500 лв., какъвто е неговият дял.

Колко дължа и как ще се реализира отговорността ми

Дължа обезщетения за всички преки и непосредствени вреди, които работодателят ми е претърпял вследствие на поведението ми, защото в горните хипотези отговорността ми не е ограничена по размер, както е при ограничената имуществена отговорност.

Осъществяването на тази отговорност не може да стане по реда за реализиране на ограничената имуществена отговорност - със заповед на работодателят ми. Това може да стане само по съдебен ред, като работодателят ми заведе иск срещу мен.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ)

чл. 203, ал. 2, КТ - относно обсега на отговорността

чл. 208, т. 2, КТ - относно случая, когато вредата е причинена от неколцина

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велизар

Величков

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си