Още малко за правото на пенсия в чужбина (ЕС)

Поработих в ЕС и вече знам, че имам право на пенсия. Сега ме интересуват онези особености и изключения от общото правило, които засягат моето по-специално положение. Възможна ли е пенсия за инвалидност? А за преживели лица? И нещо повече… Трябва ли да се боя от “схеми” при допълнителните пенсионноосигурителни схеми.

Особеностите при пенсия за инвалидност или за преживели лица

Само по себе изчисляването на пенсията за инвалидност или за преживели лица е сходна с класическия случай. Все пак има някои особености, които е добре да знам:

Подводните камъни при допълнителните пенсии в чужбина

Допълнителните пенсионноосигурителни схеми за прослужено време, преживели лица или инвалидност са създадени с цел да допълват или изцяло да заместват законовите държавни пенсии. Става дума за т.нар. допълнителен пенсионен пакет.

Една, две, три възможни санкции дотук. Добрата новина? И трите са незаконни. Тънкостта в допълнителните пенсии е свързана с изискванията към мен и другите членове на пенсионноосигурителната схема. Правилата важат за всички, без значение, дали са избрали да работят друго в същата или са предпочели друга държава-членка на ЕС. Всяко различно третиране спрямо останалите членове ще означава само едно - дискриминация спрямо мен.

Как мога да потърся правата си при нарушение от страна на застраховател?

Ако съм сред “късметлиите” и срещна подобен казус отблизо, ето как бих могъл/а да процедирам:

[toggles][toggle title=Източници]Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004г. за координация на системите за социална сигурност:(5).; чл. 4; чл. 5 - относно гарантиране на равно третиране на лицата спрямо различните законодателства;(7).; Чл. 3, т. 1, б. д - относно пенсия за преживели лица;(33). - относно пред-пенсионните схеми;чл. 82 - относно медицинските прегледи, предвидени в законодателството на една държава-членка.Официален уебсайт на Европейския съюз[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

24.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си