Авторски договор – всичко, което трябва да знам

Моето хоби от малък е да снимам. Винаги носех апарата със себе си и чаках всеки един подходящ момент, който да уловя, за да създам уникални кадри. Мечтаех да стана фотограф. И така преди две години започнах да уча фотография. А отскоро се занимавам професионално с това. Направих си сайт, в който започнах да качвам своето творчество. А неотдавна започнаха да ме търсят от рекламни агенции, които искат да използват моите снимки за билбордове и каталози. Започнах да се питам какво трябва да знам за авторското право и преотстъпване на права върху моите снимки. Това ще науча в следващите редове.

Какви права имам като автор върху своето произведение? И колко време съществува то?

Когато създам произведение на изкуството, литературата или науката, възниква и авторското ми право върху него. Имам авторски права върху всяко произведение което е резултат от творческата ми дейност. Например стихотворения и разкази, снимки, скици, рисунки, филми, хореографии, аранжименти, музика и други. Като автор имам изключителното право да използвам създаденото от мен произведение. Това означава, че мога да го променям, да го разпространявам, да го възпроизвеждам, да го представям публично, да го преработвам, да го превеждам на друг език. Тоест мога да правя всичко с моята творба.Моето авторско право е защитено, докато съм жив, както и 70 г. след смъртта ми. През тези 70 г. след смъртта ми то преминава върху моите наследници и те могат да го упражняват. След изтичане на този срок всеки може да използва свободно моето произведение. А как да постъпя, ако някой злоупотреби с моето авторско право, мога да разбера тук.

Мога ли да предотстъпя авторските си права? Какво е авторски договор?

Друг може да използва моето произведение (снимка или аранжимент например) само с моето съгласие и срещу възнаграждение. Аз мога да отстъпя своите права чрез авторски договор (договор за използване на произведение). Мога да дам на ползвателя изключително или неизключително право върху моята творба. Ако сключа договор за изключително право с някого, то той ще е единственият, който ще използва творбата ми. Аз вече няма да мога да ползвам произведението си за срока, за който сме уговорили. Също така не мога и да давам права на трето лице върху това произведение. Например: сключвам договор с Иван като му отстъпвам изключително право върху моите 3 снимки, които ще използва за реклама, за срок от 1 година. За този период не мога да сключа авторски договор за същите 3 снимки и с Дарина. Мога обаче да сключа авторски договор за ползване на мое произведение на литературата с някого като му отдам неизключителни права. Тогава ще мога да ползвам своето творчество, както и да го преотстъпя на трето лице. Например Петър желае да използва моите есенни снимки, за да илюстрира корицата на книгата „Есен“. Затова сключваме авторски договор, като му давам това право. Но той ги използва единствено и само за това. Аз пък си запазвам правото да сключа договор с Лилия, която желае да използва снимките за рекламния си каталог за дрехи.Важно! Независимо дали предоставям изключителни или неизключителни права, винаги имам право:

  1. да ми се признае авторството върху моето произведение, и/или
  2. когато някой използва моята творба, да обозначава моето име (псевдоним)

Как да сключа авторски договор?

Ако аз и певецът Валентин решим да сключим авторски договор, с който му предоставям свои текстове за песни, трябва да го сключим в писмена форма. А ако сме се уговорили да му предоставя изключителни права върху произведенията си, сме задължени изрично да напишем това в договора. В противен случай се смята, че му предоставям неизключителни права. Можем да сключим авторския договор за срок до 10 години. Ако сме уговорили повече от това (например 12 години), то договорът ще има сила за 10 години. Важно! Това ограничение няма да важи, ако сключвам договор за произведение на архитектурата. Ще съм автор на произведение на архитектурата, ако например съм архитект на музей, катедрала, стадион, университет или друга сграда. Ако пък не сме уговорили никакъв срок, то договорът се счита за сключен за 3 години, а за произведение на архитектурата – 5 години.В авторския договор се договаряме и за територията, на която Валентин ще използва моите творби. Това може да се осъществи на територията на определена държава или на определен град/район. Ако не сме уговорили територия, смята се, че това е територията, на която държава е гражданин този, на който съм преотстъпила авторските си права.Следващото нещо, което трябва да уговорим в договора, е размерът на възнаграждението. Възнаграждението ми може да бъде част от приходите, които е получил ползвателя от използването на произведението. Например с Валентин може да уговорим 29 процента от печалбата му от песента, за която съм предоставил текст. А може да ми изплати еднократно възнаграждение, например 100 лв. за всеки текст, написан от мен. Важно! Възможно е обаче плащането, което сме уговорили да получа еднократно, да не е съразмерно на приходите, които е получил ползвателят. Например: Сключвам договор за ползване на мои 27 картини за 2 години с Любомир Иванов, който е собственик на една картинна галерия. Плащат ми 2 500 лв. Но печалбата на тази галерия за този срок от използването на моите картини е 21 800 лв. И аз мога да преценя, че тази сума, която ми е платил е твърде малка. В този случай мога да поискам по-високо възнаграждение. Ако аз и г-н Иванов не постигнем съгласие за това, мога да се обърна към съда, за да реши спора. Разбира се, най-добре е първо да се посъветвам с адвокат.

Сключих авторски договор, но ползвателят не използва моята творба. Как да постъпя?

Ако съм сключил авторски договор за изключителни права с някого, може да не сме уговорили кога трябва да започне ползването на моето произведение. В този случай това трябва да стане 2 години най-късно от сключването на този договор или от деня, в който съм го предал. Не започне ли ползвателят да го използва в този срок, мога да прекратя договора. Това е така, защото аз като автор, не искам само печалба от своето произведение, а имам и други интереси. Мога да искам моето творчество да бъде известно на все повече хора. Затова може да желая да сключа този договор с някой друг.Няма пречка да сключвам авторски договори за една и съща творба с различни ползватели. Затова няма нужда да прекратявам договор за ползване при неизключителни права, ако ползвателят не е започнал да го използва.

Какви осигуровки и данъци дължа за получените пари от авторския договор?

Авторският договор се различава от трудовия и гражданския, що се отнася до осигуровките и данъците, които трябва да плащам.Когато сключвам авторски договор, получавам възнаграждение за това, че предоставям на някого да използва мое произведение на изкуството, литературата или науката. Но този доход не е в резултат от трудова дейност, затова не дължа осигурителни вноски, както е при трудовите договори. Дължа обаче данък върху възнаграждението си, само че не върху цялата сума, която получавам, защото се приспадат 40 %. Облагаемият доход ще ми бъде 40 на 100 от възнаграждението ми (а не както при гражданския - 25 на 100) Върху тази получена сума, дължа данък 10 %. Например, ако г-н Иванов ми е платил 2500 лв. за да използва моите картини, облагаемият ми доход е 1500 лв. (40 % от 2500 лв. е 1000 лв. 2500 лв. – 1000 лв. = 1500 лв.) Тогава трябва да платя данък 150 лв. (защото 10 % от 1500 лв. = 150 лв.)Как и къде да платя данъците си, мога да разбера тук. Образец на декларацията, която трябва да попълня, както и приложението към нея, мога да сваля от сайта на НАП. (Годишна данъчна декларация (образец 2001) + Приложение 3 (образец 2031))

Още на тема авторски права може да науча от курса на pravatami.bg Интелектуална собственост: авторски права, марки и патенти.

[toggles][toggle title=Източници]Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП):чл. 2 - относно възникване на авторско право;чл. 3 - относно обекти на авторското право;чл. 15 - относно видове неимуществени авторски права;чл. 18 - относно видове имуществени авторски права;чл. 27 - относно времетраене на авторското право;чл. 32 - относно наследяване на авторското право;чл. 34 - относно използване на произведение след изтичане на срока на времетраене;чл. 36 - относно договори за използване;чл. 37 - относно действие и срок на договора;чл. 38 - относно размер на възнаграждението;чл. 39 - относно разваляне на договора, ако изпълнението не е започнало. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):чл. 29 - относно облагаем доход;чл. 48 - относно определяне размера на данъка.Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл. 6 - относно осигурителни вноски и осигурителен доход.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Катрин Мартинова

14.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си