За какво да внимавам, когато избирам частен пенсионен фонд?

Скоро започнах работа. Няколко пенсионни фонда ми отправиха предложения да се осигурявам при тях, за да получа допълнителна пенсия, когато един ден се пенсионирам. Не знам кой от тях да избера и за какво да внимавам при частните пенсионни фондове. Мога да науча в следващите редове.Представяме книгата бестселър в категорията си: "Airbnb Наръчник: Как да печелим 1500 лв. на месец от наем?". Виж как може да използваш Airbnb, за да печелиш от наеми и да имаш сигурността от инвестиция в имот.

Какво всъщност са частните пенсионни фондове?

Както знам, осигуряването е основно (това, което ми осигурява основната пенсия ) и допълнително. Частните пенсионни фондове предлагат допълнително пенсионно осигуряване. Частните пенсионни фондове са част от частни пенсионни дружества, които са търговци. Като търговци те могат да ми предлагат различни видове договори, които включват различни условия. Аз обаче трябва да се запозная добре с условията на избрания от мен фонд и да съм наясно с някои основни правила, които законът предвижда за всички тях.

Малко повече за допълнителното осигуряване, което предлагат частните пенсионни фондове

Този вид осигуряване се нарича допълнително, защото освен основната пенсия, частният пенсионен фонд ми гарантира, че ще получавам допълнителни средства към пенсията си. Това става, като всеки месец плащам определена сума на пенсионния фонд (т.нар. осигурителна вноска). Допълнителното пенсионно осигуряване се дели на задължително и доброволно. То се осъществява от фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряван.При задължителното допълнително пенсионно осигуряване аз се осигурявам само за старост и смърт. Това означава, че щом навърша определена възраст и натрупам нужния осигурителен стаж (периодът от време, през който съм работил и съм се осигурявал), ще мога да получавам пенсия за старост. В случай на смърт моите наследници ще могат да получат наследствена пенсия. При доброволното допълнително пенсионно осигуряване, освен за смърт и старост, се осигурявам и за инвалидност. Тя може да бъде обща - настъпила вследствие на заболяване например, или професионална - в резултат на трудова злополука. Звучи сложно, но всъщност не е чак толкова. За да разбера по-добре това, което прочетох дотук, мога да погледна тази таблица/схема:Вид осигуряванеФондовеДържавно /основно/Фонд “ Пенсии”Допълнително задължителноУниверсален / Професионален пенсионен фондДопълнително доброволноФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване / Фонд за допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми

Малко повече за задължителното и доброволното допълнително пенсионно осигуряване?

Важно! Трябва да знам, че към всяка месечна вноска избраният от мен фонд начислява такса за разходите по събиране на вноската и лихва върху вноската. Лихвата представлява моя инвестиция в пенсионния фонд.

За какво да следя, когато избирам частен пенсионен фонд, който ми предлага задължително допълнително пенсионно осигуряване?

За какво да следя при частните пенсионни фондове, които ми предлагат допълнително доброволно пенсионно осигуряване?

Още на тема осигуровки и пенсии мога да науча от курса на pravatami.bg Осигурителна система: осигуровки, пенсии, обезщетения.[toggles][toggle title=Източници] Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл.4 - относно осигурените лица;чл.4б - относно прехвърлянето на средства от универсален фонд във фонд “Пенсии”;чл.68 - относно нужната възраст за придобиване на право на пенсия;чл.4в - относно прехвърлянето на средства от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”;чл.21 - относно приходите във фонд “Пенсии”;чл.124, ал.1 - относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване;чл.129 - относно индивидуалните партиди при задължителното допълнително пенсионно осигуряване;чл. 209,ал.1- относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване;чл.137, ал.3, ал.4 - относно заявлението и служебното разпределяне при допълнителното задължително пенсионно осигуряване;чл. 157- относно вноските при допълнително задължително пенсионно осигуряване;чл.142а - относно договора, сключен с фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;чл.137 - относно универсален пенсионен фонд;чл.134 - относно отговорността на пенсионния фонд и на пенсионното дружество;чл.192 - относно резервите на пенсионните дружества;чл.171 - относно промяна на участие и прехвърляне на средства в друг частен пенсионен фонд;чл.172 - относно изтеглянето или прехвърлянето на средства от професионален в универсален пенсионен фонд;чл. 247, ал. 1 - относно възможността за прехвърляне на средства по индивидуалната партида от едно пенсионноосигурително дружество за доброволно допълнително пенсионно осигуряване в друго такова; 4 - относно категориите труд. Наредба № 3 от 24 септемви 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (Наредба № 3 от 24 септември 2003 г.):чл. 11, ал. 1 - относно реда за прехвърляне на средства по индивидуалната партида от едно пенсионноосигурително дружество за доброволно допълнително пенсионно осигуряване в друго такова.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Десислава

Андреева

3.12.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си