Искам да си отворя заложна къща, която клиенти с вещи не връща!

В днешно време човек търси различни алтернативи за финансиране. Някои разочаровани от трудното намиране на работа се насочват към стартиране на собствен бизнес, а други се замислят за отваряне на заложна къща. Не е скрито, че заложните къщи печелят от лихвите и таксите по отпуснатите от тях бързи кредити срещу залог на вещи, а също и от продажбите на вещите, които клиентът не е платил в уговорения срок. Все по-често хората се обръщат към заложните къщи, от които получават бързи пари, без да е нужно да отговарят на задължителни и тежки условия, които се изискват при потребителския кредит.По-долу е налична полезна информация. Въпреки това е силно препоръчително да се обърна към специалисти, които да ми съдействат с процедурата и да ми спестят време, пари и нерви. Нужно е само да пусна запитване тук и ще получа съдействие на добра цена.

1. Регистрации, които трябва да направя, за да си отворя заложна къща:

Регистрация № 1:

Заложната къща може да е:

Важно е да избера име на фирмата, което да включва словосъчетанието „заложна къща”. Например: "Заложна къща Христов и Станчев" ООД.

Регистрация № 2:

Ако имам намерение да извършвам сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, трябва да направя регистрация на заложната къща и в Министерството на финансите, където се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, както и изделия с тях.

Регистрация № 3:

В процеса на моята дейност в заложната къща ще ми се наложи да използвам личните данни на моите клиенти. За да гарантирам, че няма да злоупотребя с известната ми лична информация, трябва да съобразя правилата за лични данни. Това става на тази страница.

Важно: Често, докато работя в заложна къща, може да попадна на съмнителни вещи и клиенти, които твърдят, че дадена вещ е тяхна, а в същото време може да бъде крадена. За да избегна действия по изпиране на пари и ако искам да работя съгласно закона, трябва да съставя вътрешни правила с критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти. В 14-дневен срок от приемането на тези правила, трябва да ги изпратя за одобрение до Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). И само след получаване на одобрение от ДАНС, моята заложна къща може да започне да работи.

2. Дейности, на които трябва да отговаря заложната ми къща:

На видно и достъпно място за потребителите на заложната ми къща, трябва да изложа следната информация:

Важно! Трябва да представя информацията така, че да не заблуждава клиентите на заложната къща. Изписването на информацията става върху едноцветен фон с контрастиращ на него цвят на шрифта и с еднакви по размер букви и цифри.

3. На какви условия трябва да отговаря заложната ми къща?

4. На какви условия трябва да отговарям като управител на заложната къща?

След отварянето на заложна къща, всекидневно трябва да водя регистрационни описи на всички сключени сделки: залози и продажби на вещи, които да съхраня най-малко 1 година след сключване на сделката.

Актуализирал Елица Колева.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Наредба за дейността на заложните къщи (НДЗК):

чл. 3 от НДЗК – относно дейносттите, които може да извършва заложната къща;

чл. 3, ал. 5 от НДЗК – относно наименованието на заложната къща;

чл. 4 от НДЗК – относно излагането на информация;

чл. 5 от НДЗК – относно условията, на които трябва да отговаря за управител;

чл. 6 от НДЗК – относно условията, на които трябва да отговаря заложната къща;

чл.7, ал. 1 т. 1 от НДЗК – относно регистрацията в Търовския регистър;

чл.7 ал. 1 т. 2 от НДЗК – относно регистрацията в Министерството на финансите;

ал. 7 ал. 2 от НДЗК – относно регистрацията на заложната къяа като администратор на лични данни;

чл. 7 ал.3 от НДЗК – относно създаването на вътрешни правила срещу незаконни действия;

чл. 10 – 11 от НДЗК – относно регистрационните описи.

§ Търговски регистър (ТЗ);

§ Закон за търговския регистър (ЗТР);

§ Валутния закон (ВЗ):

чл. 13, ал. 2 - относно регистрацията в Министерството на финансите.

§ Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП):

чл. 16, ал. 3 - относно създаването на вътрешни правила срещу незаконни действия.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

13.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си