Имам ли права в таксиметровия автомобил?

Имам нужда да се придвижа бързо и удобно до определена дестинация. Затова не ми върши работа градския транспорт., нито пък маршрутките. Вдигам ръка, отивам на таксиметрова стоянка или се обаждам по телефона - вече съм в таксито и приключението ми започва. Какви са изискванията към автомобила и задълженията на таксиметровия водач? Какво да сторя, ако съм недоволен от извършената услуга?

Като за начало, ако съм решил да избера таксиметров автомобил от предварително обозначена стоянка, аз съм абсолютно свободен в избора си, независимо от мястото на таксито в колоната на чакащите таксиметрови автомобили.

Изисквания към таксиметровия автомобил са следните:

Водачът може да качи друг пътник в таксиметровия автомобил само след моето съгласие. Ако съм се съгласил, то ще платя стойността на извършения превоз в момента на освобождаване на автомобила от моя страна. Водачът след всяко заплащане изчиства текущите показания на апарата. Ако съм се качил в същия автомобил, след като първият пътник е дал съгласието си, то ще платя превоза си по новите показания на апарата, т.е. след слизането и плащането на първия пътник.

След наемане на автомобила, водачът задължително включва таксиметровия апарат и ме превозва по избрания от мен маршрут, а в случай че не познавам града и не мога да посоча маршрут, той е длъжен да избере най-краткия път до желаната дестинация освен ако не пожелая друго. Периодът от 6 до 22 ч. се счита за дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. - за нощна.

След приключване на превоза, водачът задължително ми издава касова бележка за извършената таксиметрова услуга. Мога да поискам и фактура, към която се закрепва и издадената касова бележка.

При повреда на таксиметровия апарат по време на превоз водачът може да договори с мен стойността на изминатия път в зависимост от пробега и тарифата. Това се прилага само в случаите, когато повредата на таксиметровия апарат не позволява отчитане по него.

Водачът може да откаже да ме превози само в случаите, че:

1. прецени, че е застрашена сигурността му;

2. аз съм в явно нетрезво състояние или под въздействието на друго упойващо вещество;

3. аз съм с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят автомобила;

4. ако откажа да си поставя обезопасителния колан.

Контролът по прилагането на горните изисквания към таксиметровия автомобил и неговия водач при превоз на пътници се осъществява от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" и контролните органи на МВР.

При съмнения, че ми е била завишена сметката (т.нар “помпи” - изкуствено повишаване на изминалите километри, което се отразява на цената на превоза ми) или съм таксуван по тарифи, неотговарящи на посочените в стикерите, както и при оплаквания за качеството на обслужването, имам право да предявя рекламация пред фирмата, към която конкретният водач извършва таксиметровия превоз в 30-дневен срок.

Важно! Задължително трябва да пазя касовата бележка и да я приложа към подадения сигнал или рекламация.

Телефоните за контакт с Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". за различните населени места мога да открия тук.

Мога да предявя жалбата си и чрез Комисията за защита на потребителите. Националният телефон на потребителя за контакт с Комисията е 0700 111 22.

Когато всички извънсъдебни възможности за решаване на спора са изчерпани, то мога да предявя иск в съда в едногодишен срок, като предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

* От рубриката ни “Предложи Право

Актуализира: Румяна Йорданова

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътницичл. 21 - относно изискванията към обозначения на таксиметровия автомобил, както и цената на превоза;чл. 36 - относно правото ми на избор на таксиметров автомобил;чл. 37 - относно превозването на пътници с различни дестинации;чл. 38 - относно изискването за включен касов апарат по време на превоза;чл. 39 - относно задължителното издаване на касова бележка и/или фактура;

чл. 41 - относно времевите граници на дневната/нощната тарифи;

чл. 43 - осносно възможността за договаряне на цената при повреда в касовия апарат по време на превоза

чл. 44 - относно правото на водача да откаже да ме превози в автомобила си;

чл. 48 - оносно контрола по прилагане на Наредба № 34.

§ Наредба № 35 за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална паметчл.20 - относно задължителното издаване на касова бележка и/или фактура.

§ Закон за автомобилните превозичл. 73, ЗАП - относно правото ми на рекламация на услугата;чл. 74, ЗАП - относно едногодишния срок за правото ми на рекламация;

чл. 75, ЗАП - относно правото ми на иск пред съда;

чл. 76, ЗАП - относно правото ми на иск пред съда.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си