Какви са правата на дипломатите?

Казват, че да бъдеш дипломат не е професия, а изкуство. Какви са преимуществата да бъдеш дипломат и защо носи славата на едно от най-облагодетелстваните призвания?

Какво е дипломатическо представителство?

Дипломатическото представителство е най-важният задграничен държавен орган за външни отношения, като може да бъде учреден под формата на посолство или легация. Като всеки държавен орган и дипломатическото представителство има свой персонал, който може да бъде разделен на три основни категории:

  1. дипломатически персонал – в него са включени лица от персонала на представителството, които имат дипломатически ранг (посланик, съветник, аташе и др.);
  2. административно-технически персонал - в него са включени лица от персонала на представителството, които се занимават с административното и техническо обслужване (преводач, счетоводител, шифровач и др.);
  3. обслужващ персонал - в него са включени лица от персонала на представителството, които се занимават с помощна и/или обслужваща дейност спрямо членовете на горните две категории (шофьор, куриер, охранител и др.).

Дипломатическото представителство като цяло и лицата от персонала в частност се ползват с набор от специални права, които в международното право се наричат привилегии. Съществуват и имунитети, които гарантират неприкосновеността на дипломатическата служба в приемащата страна, т.е. да гарантират, че осъществяването на дипломатическите функции няма да бъде контролирано от приемащата страна.Важно! Сред привилегиите и имунитети на дипломатическото представителство са:

Какви лични привилегии и имунитети имам като член на дипломатическия персонал?

Важно! Тези привилегии и имунитети се ползват в техния пълен обем само от членовете на дипломатическия персонал, при условие че са граждани на изпращащата ги страна.Важно! Членовете на административно-техническия и на обслужващия персонал се ползват с почти същите привилегии и имунитети, но към тях се прилага т.нар. функционален имунитет. Това значи, че ако съм член на административно-техническия или на обслужващия персонал, няма да нося отговорност само за действията си, които съм извършил при изпълнението на работата си. Извън нея нося гражданска и административна отговорност пред съдебната власт на приемащата държава. Тези привилегии отново важат само за граждани на изпращащата ги страна.[toggles][toggle title=Източници] Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961г.:Преамбюл – относно значението на привилегиите и имунитетите;чл.1 – относно персонала на дипломатическото представителство;чл. 8 – относно условието за прилагане на привилегиите и имунитетите на граждани на изпращащата ги страна;чл. 22 – относно неприкосновеността на помещенията и превозните средства, ползвани от дипломатическото представителство;чл. 23 – относно данъчния имунитет на дипломатическото представителство;чл. 24 – относно неприкосновеността на документите и архивите на дипломатическото представителство;чл. 27 – относно неприкосновеността на официалната кореспонденция на дипломатическото представителство и дипломатическата поща;чл. 29 – относно личната неприкосновеност на дипломатическия персонал;чл. 30 – относно неприкосновеността на личната резиденция на дипломатическия персонал;чл. 31 – относно имунитета от юрисдикция от страна на приемащата държава;чл. 34 – относно данъчния имунитет на дипломатическия персонал;чл. 35 – относно освобождаване от повинности и реквизиции на дипломатическия персонал;чл. 36 – относно митническите привилегии;чл.37 относно функционалния имунитет на лицата от административно-техническия и от обслужващия персонал.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Лазарова

24.8.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си