Бързо производство по наказателни дела. Ами сега?

Вчера получих ужасна новина от съпругата си. Ядосан се качих в колата, за да отида да говоря с нея. На един от светофарите изневиделица изскочи кола, която не успя да спре и ме блъсна. Слязох от колата, в яда си взех пожарогасителя от багажника и натроших стъклата на другата кола. Без да забележа, полицаи са видели случилото се. Заведоха ме в районното управление и там адвокатът ми каза, че делото ще се разгледа по бързото производство. Какво значи това?

Какво е бързо производство и кога срещу мен може да се проведе такова?

Извърша ли престъпление, право на държавата в лицето на полицията и прокуратурата е да го раследва и докаже, а на съда да ме съди за това престъпление. При бързото производство се случва точно така, но в по-кратки срокове. Бързото производство може да се проведе срещу мен при няколко хипотези:

Освен в тези случаи бързо производство може и да се проведе по преценка на прокурора, ако за престъплението, което съм извършил, се предвижда затвор до 3 години или друго по-леко наказание. Така например, ако по непредпазливост (т.е. не умишлено) причиня средна телесна повреда (избия зъби, след което говора се затруднява или счупя челюстта)на шофьора на другия автомобил, за това извършено от мен престъпление; прокурорът може да разпореди да се проведе бързо производство, тъй като наказанието за такова престъпление е до 1 година затвор.

Колко бързо е всъщност бързото производство?

Най- важната особеност на бързото производство е, че се провежда в много по-кратки срокове в сравнение с делата, които се разглеждат по общия ред (това е редът, по който ще ме преследват и съдят по принцип, ако не са налице условията да бъда съден по бързото производство).Разследването на извършеното от мен престъпление трябва да се проведе в срок от 7 дни от привличането ми като обвиняем. Ако пък бързото производство е постановено от прокурора, разследването трябва да се проведе до 14 дни.

Дотук разбрах. А как се образува бързото производство?

Бързото производство се образува щом разследващ орган (разследващ полицай, следовател, прокурор) състави акт за първото действие по разследването. Така например в моя случай още щом полицаите извършат оглед на автомобила, чиито прозорци счупих, и съставят протокол за това, бързото производство е образувано. За мен се смята, че съм извършил престъплението и се считам за обвиняем. Щом завърши разследването, то трябва да ми се предяви. Това означава да ми се представят всички събрани доказателства по делото, за да се запозная с тях. Ако от престъплението има пострадал, разследването не му се предявява.

Какво се случва след като приключи разследването?

След приключването на разследването на ход е наблюдаващият прокурор.Това е прокурорът, който следи постоянно разследването и дава указания как да се провежда то.Той може да прекрати или спре производството, ако има основания за това. Например ако се разболея тежко, производството се спира. Ако пък се стигне до моята смърт, производството се прекратява. Спряното производство може да продължи да се разглежда след като отпадне основанието за спирането му. При прекратеното производство това не е възможно. Делото не се разглежда повече.Ако сметне, че са събрани достатъчно доказателства срещу мен, той ще трябва да повдигне обвинение срещу мен с обвинителен акт, като го внесе в съда. Това означава, че ще ми бъде потърсена наказателна отговорност и съдът ще реши дали да ме осъди, или оправдае.Ако прецени, че има основания в моя полза, прокурорът може да внесе постановление в съда с предложение да бъда освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или делото да се реши със споразумение. Освободен съм от наказателна отговорност, като ми се наложи само глоба, без да изтърпявам наказание. Ако делото приключи със споразумение, с прокурора ще се договорим например да ми се намали наказанието, ако се призная за виновен.Прокурорът може да прецени, че трябва да се съберат още доказателства или че при разследването са допуснати съществени процесуални нарушения. В този случай той може да постанови допълнително разследване. То не може да е повече от 7 дни. Нарушение ще е налице, ако например полицаите не съставят протокол от огледа на автомобила. Ако според прокурора извършеното от мен престъпление е по-сложно и за него се изисква по-сериозно разследване, той може да постанови да се извърши разследване по общия ред. Това значи, че престъплението ще се разследва по-дълго и делото може да се гледа повече време в съда.

А какво следва в съда?

В случай че прокурорът е решил да внесе обвинителен акт в съда, делото се разглежда от съдията. Той отново проверява дали са налице основания за спиране или прекратяване на производството. Това е гаранция, че срещу мен няма да бъде водено незаконосъобразно дело. Ако съдията открие, че разследващите органи са допуснали съществено процесуално нарушение (например не са ме разпитали), той може да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора, за да ги отстрани.Ако съдията сметне, че няма основания делото да се спре, прекрати или върне, той насрочва съдебно заседание за разглеждането му. Това трябва да стане в срок от 7 дни от момента, в който е постъпило в съда.

Какво се случва при разглеждане на делото от съда?

Вече е насрочено съдебно заседание. Прокурорът трябва да ми връчи незабавно препис от обвинителния акт и призовка за съдебното заседание. Освен това, ако по делото се изисква присъствието на вещи лица и свидетели, те също трябва да бъдат призовани. След като получа обвинителния акт аз мога да направя възражение, ако имам такова, или да изложа свои искания. Ако например в обвинителния акт пише, че съм счупил четирите стъкла на колата, а всъщност аз съм счупил само три, трябва да възразя. Имам срок от 3 дни от връчване на обвинителния акт за това.Щом започне разглеждане на делото, съдът отново следи дали са спазени правата ми като обвиняем. Намери ли нарушение, той може отново да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора. Ако сметне, че делото е изяснено, съдът се произнася с присъда и мотиви.Когато съдът постанови присъда, аз имам право да я обжалвам, като подам жалба пред по-горестоящия съд. Жалбата трябва да подам в срок от 7 дни от обявяване на присъдата.Прокурорът пък може да подаде протест в същия срок. Чрез жалбата аз мога да защитя своите права и интереси, като настоявам срещу мен да бъде постановена правилна и справедлива присъда.[toggles][toggle title=Източници]Наказателнопроцесуален кодекс (НПК):чл. 356, ал.1– относно основанията за провеждане на бързо производство;чл. 356, ал. 2 - относно възможността прокурора да разпореди провеждане на бързо производство;чл. 356, ал. 3 - относно образуването на бързото производство;чл. 356, ал. 5, ал. 6, ал. 7 – относно разследването при бързото производство;чл. 357 - относно действията на прокурора при бързото производство;чл. 358 - относно действията на съдията докладчик при внесен обвинителен акт в съда;чл. 359 - относно разглеждане на делото в първата инстанция по реда на бързото производство;чл. 360- относно жалбата и протеста при бързото производство.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Десислава

Андреева

6.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си