Тайните на договора за дистрибуторство

Получих предложение от една компания да стана техен дистрибутор. Ето какво трябва да знам за този договор преди да го подпиша:

Какво представлява договорът за дистрибуторство?

Това е договор, който не е изрично уреден в закона. Такива договори се наричат ненаименовани и се използват много често. За да стана дистрибутор, трябва да сключа договор за дистрибуторство с търговеца, чиито стоки смятам да предлагам на пазара. Този договор наподобява продажбата по това, че другата страна, наречена продавач/търговец/производител/възложител, продава стоките си на мен, а аз ги купувам. За разлика от обикновения купувач, като дистрибутор аз имам едно допълнително задължение - да продам стоките на други продавачи или на крайните потребители. В тази си част договорът за дистрибуторство наподобява договора за поръчка. Важно е да знам, че аз не съм представител. Аз купувам от продавача тези стоки, заплащам ги и те стават моя собственост. Представителят, за разлика от мен, не закупува стоките, а ги предлага на пазара от името на продавача. Аз като дистрибутор предлагам стоките от свое име и каквото ми заплатят, остава изцяло за мен.

Какво може да бъде уговорено в договора за дистрибуторство?

Като дистрибутор аз заплащам на продавача цената, за която сме се споразумели, и по този начин ги купувам от него. За разлика от обикновения купувач, аз се задължавам да продам тези стоки на други продавачи на дребно или директно на крайните потребители. В договора може да се посочи, че мога да продавам стоките само на определена територия. Пример: С продавача можем да се договорим, че аз имам право да продавам тези стоки само на територията на област Велико Търново.В договора може да се уговори още, че само аз имам право да продавам стоките. Пример: Аз, Мария Иванова, сключвам договор за дистрибуторство с “Разкрасяване” ЕООД. Съгласно този договор само и единствено аз имам право да продавам козметичните продукти, които това дружество произвежда. Следователно “Разкрасяване” ЕООД не може да продава стоките си на Ивана Димитрова, на Елена Петкова или на който и да било друг дистрибутор. Ако в договора липсва такава уговорка, продавачът може да продава същите стоки и на други дистрибутори. Като дистрибутор аз имам интерес да продавам колкото е възможно повече стоки и за целта трябва да рекламирам продукта. В договора мога да включа клауза, съгласно която продавачът следва да ми съдейства най-вече като ми предоставя информация за стоката и какви възможности за реклама имам. Пример: Аз закупувам 300 бр. червила от “Разкрасяване” ЕООД и поемам задължението да ги продам на крайни потребители. За целта искам да създам рекламни брошури и да ги разпространя. За да знам какво да включа в тях, аз се уговарям с “Разкрасяване” ЕООД да ми предоставят информация за всички характеристики на тези червила. Аз ще отразя в рекламната брошура онези от тях, които могат да стимулират потребителите да ги закупят. Продавачът също е заинтересован аз да продам повече от стоките, за да станат те по-популярни. В негова полза е да знае колко точно стоки съм продал. За тази цел той може да ме задължи да му предоставя тази информация. Отново в свой интерес продавачът може да ме задължи да поддържам определен запас от стоките, който да задоволява търсенето. Аз мога да поема и задължение да полагам максимални усилия за извършване на повече продажби и/или за разширяване на пазара на стоките. Ако дадената стока е от такова естество, че има предвидена гаранция, то договорът може да съдържа клауза, която ме задължава да поддържам сервиз. Това означава да осигурявам поправката на повредена гаранционна стока. Пример: Сключвам договор за дистрибуторство с “Електроникс” ООД. Задължавам се да продавам произведени от тях преносими компютри. В договора уговаряме, че при повреда на продаден от мен компютър, който е в гаранционен срок, аз съм длъжен да осигуря поправката му за своя сметка. Всъщност с продавача можем да уговорим всякакви права и задължения, стига те да не противоречат на закона или морала.

Какво не може да бъде уговорено в договора за дистрибуторство?

Продавачът не може да определи цената, на която аз да препродавам стоките. Такава уговорка не е валидна, защото нарушава свободата ми като търговец на дребно сам да определям цените на предлаганите от мен стоки и услуги. Поради същата причина не са валидни и уговорките, които:

За какво служи договорът за дистрибуторство?

Този договор се сключва с цел стоката, която аз съм закупил като дистрибутор, да бъде разпространена. И аз, и продавачът имаме полза разпространението й да се осъществи именно по този начин. Продавачът е улеснен, защото получава печалба от продажбата на стоките, без да полага усилия да ги реализира на пазара. Тази обремененост се измества върху мен. Аз обаче също печеля от този договор, защото така имам възможност да препродам стоката и да спечеля разликата между това, което съм платил на продавача, и това, което ми плащат на мен. Нещо повече - аз мога да бъда улеснен от вече изградения имидж на стоките, ако те носят утвърдена търговска марка. Продавачът обаче запазва възможността си да влияе върху моите продажби именно посредством уговорените между нас условия. Автор: Гергана Костадинова[toggles][toggle title=Източници]Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл. 9 - относно границите на свободата на договаряне;чл. 26, ал. 1, предл. 1 - относно противоречието с императивна правна норма като основание за нищожност на правните сделкиЗакон за защита на конкуренцията (ЗЗК):чл. 15 - относно общата забрана за нарушаване на конкуренциятаГолева, П. Търговско право. Търговски сделки, С.: Фенея, 2008, ISBN 954-8214-48-4 (кн.2)Пеева, А. „Дистрибуторският договор през призмата на конкуренцията”, Капитал, 7 юли 2015 г.Магърдичян, Б. „Практически въпроси във връзка с дистрибуторските договори", Дневник, 9 декември 2004 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

10.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си