В градския транспорт с дете - какви са правата ми?

Едно от любимите неща на моето дете е да се вози по ескалаторите в метростанциите и да наблюдава бързите влакове. Струва ми се съвсем нормално, предвид времето, което прекарваме в пътуване с градския транспорт. Вече знам какви са моите права в градския транспорт. Освен тях децата имат и няколко допълнителни.

Безплатно пътуване на деца до 7-годишна възраст.

Основното облекчение за детето ми, всъщност по скоро за семейството ми, е че до 7-годишна възраст то пътува напълно безплатно в обществения превоз в цялата страна. То има право на неограничен брой пътувания във вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт, включително и метрото. Все пак превозен документ се издава - карта за безплатно пътуване в градския транспорт и билет с нулева стойност в междуселищния. Всъщност, със или без картата, детето ще се вози безплатно. Но картата в случая има и друга, по-важна роля. Всеки пътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка “Злополука” на пътниците в обществения транспорт. И тъй като абонаментната карта е редовен превозен документ в периода си на валидност, то здравето, животът и телесната цялост на моето дете също са застраховани в случай на инцидент в градския транспорт. Ако такова събитие се случи, за да се ползваме от правата по застраховката, трябва да съобщим на превозвача или на застрахователното дружество, с което превозвачът има сключен застрахователен договор. Изискванията за издаване на картите за пътуване са еднакви в различните общини. Детето трябва да има постоянен или настоящ адрес на територията на общината и да няма навършени 7 години. Аз трябва да представя акт за раждане (оригинал или копие) и мой документ за самоличност, с които съответно да удостоверя възрастта и адреса на детето ми. Картата е персонална, издава се на хартиен носител, има срок на валидност 1 година от датата на издаване и е безплатна. Ако детето ми навърши 7 години през този период, картата съответно важи до рождения му ден. Ако пък някой от нас загуби или унищожи картата, може да я заменим еднократно с дубликат.

Има ли намаления за по-големи деца?

Ако детето ми е между 7 и 10 навършени години, то има право на 50% намаление от цените на билетите за пътуване с междуселищния автомобилен транспорт. Относно това намаление и предходното облекчение има една особеност. Те не се прилагат при организирани групови пътувания. Така ако детето ми ходи на екскурзия от детската градина или училище, разбира се, ще трябва да си плати транспорта. Докато детето ми е ученик в дневна форма на обучение има право и на минимално намаление на цената на абонаментните карти. В градския транспорт намалението е 30%, а за междуселищните автобусни линии – 20%, спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач. Ако на детето ми е необходима абонамента карта, трябва да представи лична карта и ученическа карта или книжка със записана текущата учебна година.Това са минималните намаления, които превозвачите са длъжни да предоставят. Те, разбира се, могат да правят и по-големи такива, както и намаления в други случаи. Затова в различните градове и при различните превозвачи цените на билетите и абонаментните карти за пътуване варират. Но превозвачите нямат право да отказват превози по намалени цени или безплатно, както и издаване на абонаменти карти по намалени цени на лицата, които имат това право.

Мога ли да се ползвам с други права в градския транспорт?

Покрай детето ми и аз имам още малко допълнителни права:

[toggles][toggle title=Източници]Постановление №66 на Министерски съвет от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани:чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "а" - относно намалението с 20 на сто от цената на абонаментните карти за пътуване по основни градски линии за ученици;чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а" - относно намалението с 30 на сто от цената на абонаментни карти за междуселищно пътуване; чл. 1, ал. 2 - относно безплатното пътуване на деца до 7-годишна възраст и намалението за деца от 7 до 10 години;чл. 1, ал. 3 - относно неприлагане на намалението при групови превози на деца;чл. 1, ал. 4 - относно възможността на превозвачите да предоставят по-големи намаления;чл. 4 - относно забраната на превозвачите да отказват превоз по намалени цени.Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите:чл. 27 - относно картата за безплатен превоз за деца до 7 навършени години;чл. 29, ал. 2 - относно издаването на абонаментни карти на учениците.НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община:чл. 8 - относно застраховката на пътници с редовен превозен документ;чл. 10 - относно абонаментната карта като редовен превозен документ;чл. 12, т. 3 - относно превозването на детска количка;чл. 16 - относно специалните места за майки с деца;чл. 28, т. 6 - относно издаването на персонализирана карта за пътуване на деца до 7 годишна възраст.Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив:чл.15, ал. 1 - относно специалните места за майки с деца;чл. 26, т. 6 - относно картите за пътуване за деца под 7-годишна възраст.http://burgasbus.info/burgasbus/?page_id=2602 - относно картите за пътуване за деца до 7-годишна възраст в община Бургас.Кодекс на застраховането (КЗ):чл. 471, ал. 1 - относно задължителната застраховка “Злополука” на пътниците.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Стела

Парушева

19.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си