Каква е процедурата по приемане на новопостъпил затворник?

Извърших престъпление и съм осъден/а на лишаване от свобода. Предстои ми да вляза в затвора, но нямам представа какво ме очаква там.

Веднага ли ще ме изпратят при останалите затворници? Къде ще ме настанят и с кого? Какво ще стане с вещите ми? А мога ли да бъда преместен/а, ако пожелая?

Като за начало, трябва да знам, че новопостъпилите затворници първоначално биват настанени в специално обособени за целта места. Т.е. преди да вляза наистина в затвора, ще ме приемат в т.нар.приемно отделение, с което разполага всеки затвор. Там престоят ми може да трае от 14 денонощия до един месец.

Всички осъдени ли пребивават в едно и също приемно отделение?

Не. Най-често, за да се избегнат конфликти, някои затворници биват отделени от други. Например ако съм осъден/а за първи път на затвор до 5 години за умишлено престъпление или пък съм осъден/а за престъпление по непредпазливост, ще бъда настанен/а отделно от останалите. Същото важи и ако постъпвам в затвора направо от ареста. Тогава престоят ми в приемното отделение ще продължи 7 денонощия.

Мога ли да се обадя на близките си?

Да, имам право незабавно да ги уведомя, но ако не съм в състояние да го направя, администрацията на затвора може да го направи вместо мен. Могат да се обадят вместо мен обаче само ако съм дал/а изричното си съгласие за това.

Какво се случва с мен докато трае престоят ми в приемното отделение?

Мога ли да откажа прегледите?

Не, нямам право да откажа провеждането на първоначален медицински преглед, санитарна обработка и психологически изследвания.

Какво се случва с документите ми?

Записват се данните ми от личната карта или паспорта. Ако нямам документ за самоличност, се записват данните ми от документите, с които постъпвам. След това документът ми за самоличност се изземва и се съхранява в мястото, където ще излежа присъдата си, докато излежа присъдата си. При изземването или връщането на личната ми карта или паспорта ми се уведомява и съответното РУ към МВР, което ми го е издало. Ако ме преместят в друг затвор – документите идват с мен.Затворническата администрация няма право да изземва документите или материалите по делото, свързани с правото ми на защита. Освен това ме снимат.

Какво се случва с вещите ми?

Биват описани. Ако съм съгласен/а, се изпращат на близките ми, но за моя сметка. Но ако съм взел/а неразрешени вещи (например телефон, алкохол и т.н.) , те се изземват с протокол и се предават за съхранение в склада на затвора. Ако имам пари или други ценности, те отиват в касата на затвора. Имам право да разполагам с пари само до размера на една минимална работна заплата. В противен случай могат да бъдат внесени на влог на мое име в банката, която посоча, или с мое съгласие да бъдат изпратени на близките ми.

Как и къде ще ме настанят?

Настаняването в спални помещения се извършва от съответния инспектор по социални дейности и възпитателна работа. Това става след като се обърне внимание на фактори като:

Освен това мога да избера с кого да бъда настанен/а, ако това не пречи на посочените по-горе изисквания.

Мога ли да бъда преместен/а в друго спално помещение ?

Да. Това се случва с разпореждане на инспектора по социални дейности и възпитателна работа, ако има промяна в гореспоментатите фактори или не желая да споделям едно спално помещение с определен човек. За преместването трябва да се уведоми дежурният главен надзирател или дежурният командир на отделение. Ако се случи нещо спешно и неприятно за здравето ми например, извън работното му време, мога да бъда преместен/а и по разпореждане на дежурния главен надзирател.

Какво ме очаква след като постъпя в затвора?

Имам предварително утвърден график за разпределение на времето:

[toggles][toggle title=Източници]Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС):чл. 43 – относно срока за настаняване в приемно отделение;чл.50 – относно уведомяване на близките;чл.54 – относно срока за съставяне на лично досие на затворника;чл.56 – относно вещи и ценности на затворника.Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС):чл.26 – относно приемните отделения;чл.27 - относно разпределението на затворниците;чл.27 - относно документите и вещите на затворниците;чл.29 - относно документите за самоличност за затворниците;чл.31 – относно личното досие на затворниците;чл.32 - относно вещите на затворниците.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Зюмра

Исмаил

25.8.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си