Биопродукти. Какво ми гарантира европейското лого?

Разглеждам рафтовете и хладилниците в близкия супермаркет и си мисля, дали все още познавам истинския вкус на тези продукти, плуващи измежду химичните съединения и съмнителни родини. Почти утопична е вече представата за предлагане на родно селско стопанство. Там, където се раждат най-чистите и съвършени в несъвършенствата си произведения на трудолюбивата човешка ръка. Вървя и пред мен се изправя голям зелен стелаж с три букви над последния рафт – БИО. Продуктите – в разкошен цвят. Опаковката – с лого. Цената в табелката – определяща. Купувачът в мен следва да избере. Но не и преди да разбера, що е това „био продукт“ и има ли той „плодородна почва“ у нас.

Какво означава “био” според буквата на закона?

Био (от древногръдски „βίος“ или живот) се определя от закона като биологично производство. То събира в себе си системата за управление на земеделието и производството на храни, в която се съчетават най-добри практики по отношение на опазването на околната среда, природните ресурси и прилагането на високи стандарти за благосъстоянието на животните. Най-общо казано, в ролята си на купувач, аз получавам изключителна гаранция за качеството на продукта чрез използване на естествени вещества и процеси от неговото посаждане, до доставката му в магазинната мрежа, включително съхранение, преработка, транспорт, продажба или доставка, етикетиране, реклама, внос и износ. Допустими са умалителни назовавания на продуктите, като „био“ и „еко“ например, в случаите, когато те не объркват клиента.

Какви са изискванията за продуктите и какво ми гарантира знакът, поставен върху опаковката?

С една дума – високи. Ето с малко повече:

Виждам, че етикетът е по-специален от този на обикновените продукти. Какво всъщност ми казва той?

Етикетът съдържа следната важна за мен като купувач информация:

  1. Използване на термини, отнасящи се до биологичното производство:
  1. Кодов номер на надзорния орган или на контролния орган, които инспектират оператора, извършил най-близката по време дейност по производство или обработка.
  2. Знакът на ЕС, оцветен в зелено или в негатив, е неминуема част от етикета на един био продукт, но само и единствено тогава, когато той съдържа само или почти само (над 95 %) биологични съставки! Целта е аз като потребител, да не бъда подведен/а относно биологичния характер на целия продукт. В България биологичното производство се означава със специален знак (Сертифициран български биологичен продукт).
  3. Надпис „от ЕС“ или „извън ЕС“! Задължително условие е да бъде упоменато мястото, където са произведени земеделските суровини, от които е съставен продуктът.

Каква е процедурата за поставяне на подобен знак/сертификат?

Аз като производител, имам желание продуктите ми да бъдат означени като био. Всъщност процедурата не е никак сложна. Заявлението може да бъде изпратено както по пощата, така и чрез обявяване на дейността ми онлайн. Следва да се обърна по свой избор към някой вече одобрен орган за контрол и сертификация на продукти, и да поема ангажимент стриктно да спазвам действащите изисквания в областта на биологичното земеделие.

Една допълнителна доза процедурни и контролни тънкости, с които трябва да се съобразя!

Ето стъпка по стъпка от момента на регистрацията ми в Регистъра на биологичното земеделие до предаването на готовата продукция:

Колко ще ми струва да получа сертификат за производител, преработвател или търговец на продукция, произведена по биологичен начин?

Сумите за всички контролни органи варират между 120 лв. и 800 лв. спрямо вида на дейността ми и този на услугата на контролния орган, като административно обслужване или инспекция например. Лесно мога да се информирам за условията, ценовата листа и други особености на избраното от мен контролиращо лице на съответния му официален уебсайт, който мога да открия също на сайта на информационния регистър. Той ми гарантира, че насреща си имам само лицата, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват свободно въпросния контрол за съответствие на биологичното производство. Не се страхувам от възможни измами. Всичко е „на светло“ и подлежи на постоянни проверки от страна на европейските институции. [toggles][toggle title=Източници]Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, 1 април 2016г.:чл. 16, ал. 2 – относно правилата, които обхваща политиката на качество на Министъра на земеделието и храните съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007;чл. 17, ал. 1 – относно контрола на производството и етикетирането.Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007г.:чл. 9, 10 – относно забраната за използване на ГМО и продукти, произведени от или чрез ГМО;чл. 16, ал. 2 – относно строгата политика на ЕС относно продуктите и веществата, съдържащи се в списъка на продуктите и веществата под ограничителен режим на ползване;чл. 23 – 26 – относно етикетирането на готовата продукция;чл. 27, ал. 1 – относно системата за контрол на държавите-членки и определените от тях контролни органи;чл. 27, ал. 3 – относно задължителните и внезапни проверки на контролните органи;чл. 30 – относно санкциите на контролните органи;чл. 31 – относно обмена на информация и общата отговорност.Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008г.Наредба № 1 от 7 февруари 2013г.Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

7.8.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си