Как да основа фен клуб на любимия си спортен отбор?

С приятелите ми сме големи фенове на националния отбор по волейбол – събираме се редовно да ги гледаме, ходим често на мачовете им в София и Варна. Оказа се, че се събрахме голяма група поддръжници и си казахме – хайде да си направим фен клуб!

Какво представлява спортният фен клуб?

По своята същност това, което се каним да основем с моите приятели, е сдружение с нестопанска цел, по-точно - в частен интерес. Това е така, защото, основавайки го, задоволяваме предимно своята потребност да изявим публично привързаността си към отбора.

Как се учредява фен клуб?

За да учредим фен клуба, ние трябва да изпълним изискванията, които се предвидени в закона. Най-важните стъпки са:

За необходимите документи, които трябва да се приложат към него, мога да науча повече тук: Регистрация на сдружение в частна полза. Важно е да знам! От 1 януари 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се създава Регистър за юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Затова, ако до края на 2017 г. регистрирам или съм регистрирал своя фен клуб, в срок до 31.12.2020 г. трябва да подам заявление за пререгистрация на клуба. Няма да дължа такса за тази услуга.

Какво може и не може да прави фен клубът?

Както установихме, нашият фен клуб е сдружение. От това логично следва, че неговите цели и предмет на дейност трябва да са в рамките на Конституцията и законите, защото противното се счита за условие за прекратяване на дейността на клуба ни. Следователно, ако основна цел на клуба ни е да популяризираме и подкрепяме развитието на националния волейболен отбор, да работим в помощ на просперитета на волейбола на национално ниво, то несвойствено би било от името на клуба да извършваме дейности в сферата на туризма или кулинарията или пък такива, които пропагандират омраза към други отбори.

Какви са правата и задълженията ми като член на фен клуба?

Ако не искам да създавам клуб, а просто да се присъединя към такъв, също има определен ред. За да стана част, трябва да заплатя (и да плащам регулярно) членска вноска, ако такава е предвидена в устава на клуба. Ако не заплащам редовно членския си внос и не участвам в дейността на клуба, мога да бъда отстранен от членския състав. Като член вече имам правото да участвам в управлението на клуба, да бъда информиран за дейността му, да се ползвам от имуществото му и от резултатите от дейността му, по ред предвиден в устава. [toggles][toggle title=Източници]Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):чл.13, ал.1, т.3, подт. б – относно основание за прекратяване на членството;чл.18 – относно изменията и допълненията на ЗЮЛНЦ;чл.20 – относно съдържанието на устава;чл. 21, ал. 2 – права, произтичащи от членството;чл. 21, ал. 3 – задължения, произтичащи от членството;чл. 22, ал. 4 – относно задължения на членовете;пар. 25, ал. 1 от преходни и закл. разпоредби – относно измененията и допълненията в ЗЮЛНЦ.Гражански процесуален кодекс (ГПК):чл. 597 – относно подаване на заявление за вписване към окръжния съд;чл. 600 – относно искане за вписване;чл. 601 – относно съдържанието на искането за вписване на ЮЛ към Агенция по вписванията.Конституция на Република България (КРБ):чл. 44, ал. 2 – относно рамките на свободата на сдружаване.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

18.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си