Всичко, което трябва да знам за акциза

Дали днес е добър ден за бизнес? Имам идеята. Да видим с какво разполагам… Търговия в добро семейство като това на Европейския съюз – в списъка. Желание за предприятие, което да произвежда алкохол или пък тютюневи изделия… А защо не и само да търгувам с енергийни продукти? Дотук добре! Остават тънкостите, обвити в параграфи и данъчни оценки, като например една от най-старите форми на облагане – акцизите. Какви са правилата за плащане на акцизи в ЕС, с които като български предприемач или търговец трябва да внимавам? …Защото всеки ден може да бъде добър ден за бизнес!

Какво всъщност представляват акцизите в ЕС?

Акцизът е косвен данък за производство или внос, който се събира еднократно. Популярен още като „данък на греха“, той бива определен от светилото на политическата икономия Адам Смит като стремеж да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала разточителни стоки и услуги. Години по-късно, наред с алкохола и алкохолните напитки, както и цигарите, пурите и пуретите, към списъка на акцизните стоки в ЕС се включват и енергийните продукти, като моторните горива и горивото за отопление, както и електроенергията. Доказателство за внесения дължим акциз е бандеролът, който е държавна ценна книга и трябва да закупя от Министерството на финансите.

Как работи системата у нас?

Според Закона за акцизите и данъчните складове съм длъжен да плащам акциз, ако съм:

Накратко: Акцизът увеличава цената на продукта. В повечето случаи всяка една от по-горе споменатите дейности се извършва от различни лица. Така сумата, която се добавя към цената на стоката, се поделя между тях.

Да поговорим в цифри… Каква е акцизната ставка, която трябва да имам предвид?

Европейските директиви предвиждат различни акцизи в зависимост от начина на употреба на съответните стоки. Законът ми налага кратки изчисления. Размерът на дължимия от мен акциз ще получа, ако умножа данъчната основа на стоката по т.нар. акцизна ставка. Данъчната основа за облагане с акциз се определя спрямо вида на стоката и нейните свойства, както следва:

Важно! Дължимият акциз се внася в държавния бюджет на страната.

„Обичайните освободени“ от плащане на акциз:

От плащане на акциз се освобождават иначе наглед акцизни стоки, когато:

Важно! Платил/а съм вече акциза за алкохол или алкохолни напитки. Въпреки това сумата може да ми бъде възстановена, когато стоката е използвана за:

Още малко в дълбочина… Или какви количества мога да пренеса като физическо лице за лични цели, без да ми бъде наложен допълнителният данък?

Закупените от мен тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава членка, които искам да внеса в родината си за лични нужди, се освобождават от облагане с акциз, ако са в предвидените от закона рамки, а именно:

Контрол, ограничения, нарушения…

Действащ специализиран административен орган у нас е Дирекция „Акцизи“, част от Агенция „Митници“. Специалистите изпълняват най-общо казано контролна функция. Те могат да вземат проби от помещенията, инсталациите и съоръженията на лицата, които извършват дейности с акцизни стоки. Внимание! В нарушение на закона съм винаги, когато предлагам, продавам или превозвам акцизни стоки, а не разполагам с необходимия данъчен документ или фактура, митническа декларация или друг документ, бил той електронен или на хартиен носител, доказващначисляването или обезпечаването на акциза!При откриване на нарушение и налагане на административно наказание последствия има. Очаква ме:

Иззетите и задържаните, отнетите и изоставените в полза на държавата акцизни стоки също са под контрола на митническите органи и подлежат на преработка, продажба или пълно унищожаване.Актуализира: Юрия Марковска[toggles][toggle title=Източници]Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):чл. 1, ал. 1; чл. 3 – относно данъчно задължените лица.чл. 2; чл. 4 т.1 и т. 7 – относно стоките, които подлежат на облагане с акциз.чл. 21 - относно освободените от заплащане на акциз акцизни стоки.чл. 22, ал. 4 – относно възвръщане на сумата на вече заплатен акциз.чл. 39 – относно акцизната ставка при цигарите.чл. 41 – относно формулата за изчисляване на акциза. чл. 124, ал. 5 – относно иззетите и задържани, отнетите и изоставени акцизни стоки.чл. 124б; 126; чл. 127, ал. 1 – относно наказанието при открити нарушения на физическо или юридическо лице.Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове:чл. 4в – относно позволените от Закона количества за внос на акцизни стоки, освободени от акцизна ставка.Наредба № 3 от 18 април 2006г. за вземането на проби и методите за анализ зацелите на контрола върху акцизните стоки:чл. 4 – относно контролната функция на митническите органи.Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си