Всичко, което трябва да знам за спешен телефон 112

Вчера станах свидетел на грубо нарушение на правилата за движение по пътищата, но не знаех какво да направя. Мога ли да подам сигнал на телефон 112 или той е само за спешни случаи? Служителите на 112 имат ли всъщност връзка и с други органи освен със спешна помощ, полицията и пожарните служби и как по-точно се осъществява комуникацията между тях?

Какво представлява телефон 112?

112 е телефонен номер за спешни повиквания, който ми осигурява достъп до службите за спешно реагиране. Такива са например центровете за спешна медицинска помощ, областните дирекции на МВР, Изпълнителната агенция “Морска администрация” и Планинската спасителна служба. Номерът е създаден с цел да се използва при нужда от помощ поради риск за здравето, живота, имуществото или сигурността ми. Важно! Дейността на спешен телефон 112 е непрекъсната, което означава, че мога да звъня по всяко време на денонощието, като служителите са длъжни винаги да имат свободна линия и да реагират бързо и ефективно на сигнала ми.

Мога ли да се обадя, ако съм чужденец в беда?

Всеки човек на територията на България може да се обади на 112, като операторите са длъжни да могат да приемат сигнали, освен на български, на още минимум 2 официални езика на Европейския съюз.

Колко ще ми струва проведеният разговор?

Разговорите с телефон 112 са абсолютно безплатни, като мога да набера номера както от обществени телефони без монети, така и от личния ми, дори и да не е платена неговата сметка.

Какви функции изпълняват центровете на спешен телефон 112?

Служителите на 112 приемат, регистрират и обработват всички повиквания, а след това предават получената информация на отговорния орган. Например, ако се обадя и съобщя за болки в сърцето, служителите ще приемат информацията и ще я предадат на бърза помощ. След като съответният орган приключи работата си по случая, той информира 112, чиито служители допълват информация по случая и я съхраняват. Важно! Ако се установи, че повикването не изисква намеса на службите за спешно реагиране, но е свързано с функциите на държавните структури, информацията се предава на съответния орган, за да предприеме необходимите действия. Тоест бих могъл не само да повикам линейка, полиция и пожарна, но и да сигнализирам за различни нередности, за които са отговорни държавните институции.

Записват ли се разговорите?

Входящите и изходящите повиквания се записват автоматично, и се съхраняват за срок от три години. Тези данни могат да се използват като средство за доказване в съда, поради което органите на съдебната власт имат достъп до тях. След изтичането на 3-годишния срок информацията се унищожава, ако към този момент не е постъпил сигнал за разследване, изискващо съответните данни.Важно! Ако се обадя на телефон 112 и дам фалшив сигнал за помощ, подлежа на наказание, което се изразява в глоба от минимум 2 хиляди лева. Ако в следствие на моята невярна информация са изпратени и служби за спешно реагиране, тогава глобата е в размер на минимум 10 000 лева. [toggles][toggle title=Източници]Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЗНССПЕЕН):Чл. 2 - относно какво представлява 112; Чл. 3, ал. 1 - относно използването на 112;Чл. 5 - относно принципите на дейност на 112; Чл. 8 - относно функциите на центровете на 112;Чл. 12 - относно случаи към държавните служби, а не тези за спешно реагиране;Чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и чл. 17 - относно записването на разговорите;чл. 19 - относно службите за спешно реагиране;чл. 27 - относно заплащането на разговорите със 112;чл. 38 - относно фалшивите сигнали.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

9.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си