Къде да заменя повредена банкнота или монета?

Вчера си закупих любимото ми прясно мляко от кварталния магазин. След като се прибрах обаче установих, че са ми върнали надраскани 10 лв. Какво мога да направя в случая? Мога ли да ги върна обратно в магазина? Има ли процедура, чрез която някоя банка може да ми ги замени с нови и ако да - как точно става това?

На първо място - мога ли да върна повредена банкнота обратно в магазина?

Ако при покупка в магазин ми върнат като ресто повредена банкнота или монета, мога да поискам друга, която е в добро състояние. Ако обаче не съм обърнал внимание и открия за състоянието й по-късно, имам право да я заменя единствено в някоя банка или в Българска народна банка (БНБ).

Всички повредени банкноти ли мога да заменя?

БНБ и банките могат да заменят всички български банкноти и монети, които са в незначителна степен повредени например чрез нанесени от химикал бележки, цифри и рисунки, както и при окисляване, скъсване и износване. Могат да ми бъдат заменени и банкноти, които са повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които обаче е установено, че не са обект на престъпление.Важно! Ще ми бъдат заменени съотвените банкноти и монети само ако не пораждат съмнение:

Ако в банката имат съмнение, че банкнотата е повредена умишлено или че е предмет на престъпление, то тя не се заменя, а се задържа и предава на БНБ. Това се отнася и за банкноти и монети, за които има съмнение, че са фалшиви. За всеки един от тези случаи се издава документ, чрез който започва разследване.

Цялата стойност на банкнотата ли ще ми възстановят?

Сумата, която ще ми бъде върната, зависи от състоянието на банкнотата, като за целта се прави оценка.

При монетите процедурата е по-проста. Ако на тях се разпознават изображенията на лицевата или обратната страна, то стойността им ми се връща изцяло. Ако обаче те не могат да бъдат определени поради перфориране, изрязване или рисунка, не ми се изплаща нищо.

Веднага ли се прави оценката или ще е нужно да чакам известно време?

Ако лесно може да се определи състоянието на монетата или банкнотата, то оценката и заменянето се правят веднага. Ако обаче по-трудно може да се определи до каква степен е запазването, то трябва да изчакам да се направи оценка от БНБ. В този случай трябва да попълня заявление-декларация и да предоставя, ако е възможно, документ от общински съвет, кметство или орган на МВР за обстоятелствата, при които е станало повреждането. Тези документи заедно с банкнотата се поставят в плик, върху който изписвам имената, постоянния си адрес и дата. Този плик предавам в каса на БНБ в София или изпращам чрез пощенска пратка с обратна разписка или куриер, като в този случай разходите се заплащат от мен.Важно! Решението се взима от комисия на БНБ в срок от 30 работни дни, като то не подлежи на оспорване.

Ще ми вземат ли някаква такса за оценката?

За възстановяване на повредена банкнота или монета не се изисква такса, но такава може да бъде поискана в определени случаи. Например ако е било нужно за оценката да се извърши допълнителен физико-химичен анализ, то аз ще трябва да го заплатя. Също така ако съм посочил, че искам сумата да ми бъде изплатена по банков път, то ще трябва да поема разходите по превода.Важно! В заявлението-декларация, което попълвам, определям начина, по който искам да получа парите след направената оценка. Освен по банков път това може да се осъществи чрез пощенски превод или от каса в БНБ. Aко не потърся в срок от 5 години сумата, тя се прибавя като приход на БНБ.[toggles][toggle title=Източници]Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-парично обращение: чл. 4 - относно заменянето на банкноти и монети в БНБ и банките;чл. 19 - относно банкнотите, които не мога да заменя;чл. 19, ал. 2 - относно банкнотите, които мога да заменя;чл. 19, ал. 3 - относно съмнението за умишлено повредена или фалшива банкнота;чл. 20, ал. 1 - относно оценката, която се прави на монетите;чл. 20, ал. 1 и 4 - относно оценката, която се прави на банкнотите;чл. 21, ал. 2 - относно оценката, която трябва да се направи за състоянието на банкнотата;чл. 24, ал. 1 - относно решението на БНБ;чл. 24, ал. 3 - относно оспорването на взетото от БНБ решение;чл. 26, ал. 1 - относно нужната документация;чл. 27 - относно изпращането на документите и банкнотите за оценка;чл. 28, ал. 2 - относно заплащането на куриерските услуги;чл. 30, ал. 1 - относно начините, чрез които мога да получа парите след направената оценка;чл. 30, ал. 2 - относно срока, в който мога да получа замяната;чл. 32 - относно заплащането на допълнителните анализи при осъществяването на оценката;чл. 33, ал. 1 - относно заплащането на банковия превод.Приложение № 2 към Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-парично обращение - относно образеца на заявлението - декларация.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

31.5.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си