Довиждане, Роуминг! (нови цени в ЕС от 15.06.2017г.)

В сърцето на френската столица под прицела на ред слънчеви лъчи и плисък на светкавица от семейния фотоапарат…. Парижката Света Богородица и моя милост пред катедралата с красивото име в буквален превод от френски “Нашата дама от Париж” оставаме запечатани в кадъра на момента! А сега…. Да споделям ли със социалните мрежи или да не споделям - това е въпросът! В роуминг съм и вече достатъчно ме е “боляло” от белите писма с многото числа. Дочувам, че цените падат, че юни ще бъде месецът на промяната, че неограничените услуги вече няма да признават граници…. Мога ли спокойно да кажа: Било, каквото било между нас, скъпи Роуминг - запомни ме с добро? Как се промениха правата ми?

Обещано - Спазено! Тъй рече Европейската Комисия:

Депутатите от Европейския парламент гласуваха и решиха окончателното отпадане и пълно премахване на допълнителните такси за роуминг в ЕС от 15 юни 2017г.! В ръцете ми на потребител се дава правото да се обаждам и прехвърлям данни от и в страни от европейското семейство на цени, които съм договорил/а у дома с мобилния си оператор.Целите на евродепутатите, стоящи зад решението:

Възможната ответна реакция на мобилните доставчици и нейните граници, които трябва да имам предвид

След 15 юни 2017г. ще плащам само договорената с мобилния си оператор сума за разговори и мобилен интернет, като допълнителната такса за услугата роуминг в рамките на Съюза ще отпадне напълно! Това, разбира се, може да предизвика покачване в цените на национално ниво с цел намаляване на евентуални загуби за доставчиците на мобилни услуги. Проблемът с регулирането на пазарите е решен с поставянето на максимални суми за надценките, в случай че изчерпя пакета услуги по своя абонамент. Ето и горните граници на цените от 15 юни 2017г., за които се споразумяха представителите на Европейския парламент, Съвета и Комисията:

Важно! Дори и да съм сключил/а договор от типа “роуминг като у дома”, който да предвижда определени безплатни минути и начисляване на по-висока такса след тяхното изтичане, промените в Регламента ми гарантират, че тази такса не може да бъде по-висока от договорените по-горе ограничения!

Да разбирам, без абсолютно никакви лимити на ползване или….?

Промяната в закона не предвижда никакви допълнителни такси над гарантираните ограничения при ценообразуването за използването на мобилни услуги в рамките на Съюза. Сърфирането ми в интернет ще бъде точно толкова скъпо, колкото и в България.Но - разни страни - разни цени! Въпрос: Мога ли да сключа договор за мобилна връзка в европейската държава с най-ниски предложени цени и така да говоря и сърфирам възможно най-икономично в Европа? Отговорът, разбира се, е Не! Заради обективните рискове от нелоялна конкуренция и инвестиционните стимули трябва да съобразя, че мога да се радвам на услугата “безплатен роуминг”, доколкото имам договор в страната, в която живея или с която имам т.нар. стабилна връзка (в страната, в която уча или работя към момента). Този принцип е известен още като “клауза за стабилно ползване”. Накратко, ако съм гражданин на България, нямам право да закупя SIM карта в Латвия, дори и тарифните планове в примерната страна да са по-благоприятни за “джоба ми”. Като “разумни доказателства” за мобилните оператори се определят например:

Внимание! Кои са страните, в които промяната на цените за роуминг влиза в сила?

И тъй като границите на Европейския съюз не съвпадат с тези на Европа, страните извън Съюза логично запазват правото си на свободно договаряне. Така дори в рамките на страна съседка като Турция или Македония едноминутно позвъняване до друга държава членка на ЕС ще струва толкова, колкото тя еднолично е договорила. С две думи - много повече. С две цифри - около 2,50 лв. до 3 лв. на минута при изходящо обаждане спрямо мобилния оператор. Важно! Ето защо, преди всяко приключение на път е добре да вляза в контакт с представител на мобилния оператор, когото съм избрал/а и да поискам пълна информация за цената на услуги в страната, която ще посетя, за съответния период от време! Вземам го като едно наум, за да не се случват скъпоструващи грешки, които да помрачат удоволствието от изживяното![toggles][toggle title=Източници]Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията:(1) - относно окончателното отпадане на надценките за роуминг;(5) - относно правото на прехвърляне на данни в роуминг спрямо договора с мобилен оператор;(6) - относно обективните рискове за мобилните оператори.(10), (14), (15) - относно разумните доказателства за подписване на договор с мобилен оператор след 15. 06. 2017г.;(12) - относно прехвърлянето на данни в ЕС без лимит на услугата;чл. 3 - относно принципа за предоставяне на мобилна услуга;чл. 4 - относно клаузата за стабилно ползване. Регламент (ЕС) 2017/.. на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро:Чл. 1, 2), т. 1 (ЕС) 2017/.. за изменение на (ЕС) № 531/2012 - относно горните граници, допустими за мобилните оператори при гласово повикване;Чл. 1, 3), т. 1 (ЕС) 2017/.. за изменение на (ЕС) № 531/2012 - относно горните граници на цените за изпратен SMS;Чл. 1, 3), т. 1 (ЕС) 2017/.. за изменение на (ЕС) № 531/2012 - относно горните граници на цените за интернет достъп до 1 януари 2022г. Регламент (ЕО) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си