Права и задължения на пътуващите с БДЖ

Живея и уча в София, но съм родом от Варна. Обичам да се прибирам у дома, за да видя семейството и приятелите си. Затова и често ми се случва да използвам услугите на родните железници. И тъй като редовно пътувам с влак, трябва да знам своите права и задължения в рамките на пътуването.

Кои са основните ми задължения като пътник?

Знам, че най-много 5-10 минути след като тръгне влакът, идва кондукторът. Освен билета си, аз съм длъжен/на да му покажа картата си за намаление, ако се ползвам от такова - например аз съм студент и имам право на 50% отстъпка, но на такова има право и моята баба, както и малката ми сестра (докато навърши 7 години).Добре е да знам също, че като си закупя билет, това не ми дава право на запазено място в купето. За да съм сигурен/а, че ще прекарам удобно и в седнало положение дългото пътуване до родния дом, трябва да заплатя допълнителна такса в размер на 0,50 лв на касите, когато си купувам билета.Бързайки да не изтърва влака, може да се случи да се кача без билет. В този случай, за радост, няма да бъда свален/а на следващата спирка, а ще дължа цената на билета плюс добавка. Такава дължа и когато:

Ако все пак откажа да заплатя цената, персоналът на влака може съвсем правомерно да ме свали на следващата гара и бързо да приключа своето пътуване.И така, заел/а съм своето място, нося си билета, но е важно да знам, че съм длъжен/на и да не нарушавам комфорта на другите пътници в купето и да не преча на персонала на влака да осъществява функциите си. Колкото и да обичам да пея под душа и да танцувам, едва ли купето е най-доброто място. Освен това би следвало да знам, че няма купета за пушачи и тоалетните не са място за пуш-пауза. Затова ако не устоя на изкушението и бъда заловен/а от персонала, може да ми бъде наложена глоба от 20 лв., а при отказ или повторно провинение - да бъда свален/а от влака. Причина да бъда свален/а е и ако съм в нетрезво състояние. Ощe повече, всяко мое действие, което застрашава безпроблемното движение и функциониране на железопътното транспортно средство, може да доведе до предсрочно прекратяване на пътешествието ми.

Багаж - колко голям може да бъде и какво мога и не мога да пренасям?

Освен чантата за лаптоп, с която съм неразделен/на, имам право да нося куфар или сак с тегло не повече от 30 кг. Освен това мога да взема домашните си любимци със себе си при определени условия. Повече подробности мога да науча в Правила за превоз на ръчен багаж и домашни любимци във влака.Важно е да знам, че аз нося отговорност за наглеждането на багажа и животните си.Ако забравя багажа си, мога да се свържа с гаровия персонал, който следва да го потърси. За тази услуга дължа 2 лв., а ако бъде намерен багажът ми заплащам и ½ от стойността на билета.

Имат ли БДЖ задължения към мен?

Както аз като пътник имам задължения, така и превозвачът ми носи отговорност за моето безопасно и комфортно пътуване. Възможно е влакът да има голямо закъснение, в следствие на което да пропусна важен ангажимент. Ако закъснението е повече от 60 минути, мога:

Ако пък пътувам из Европа, мога да науча за правата си тук.Моят превозвач е отговорен и за телесната ми неприкосновеност - за това аз да пристигна жив/а и здрав/а. В рамките на пътуването той е длъжен да ми осигури здравословна среда, като:

Ако ми бъде причинено телесно или психическо увреждане, превозвачът е длъжен да ми изплати обезщетение, което включва: разноските за лечение и транспорт и обезщетение за вредите, причинени ми от пълната или частичната нетрудоспособност или поради увеличаване на разходите по причина на претърпените вреди. В случай на смърт обезщетението включва и необходимите разноски по погребението или кремирането, както и обезщетение на лицата, които са имали право на издръжка от загиналото лице.

Как да защитя правата си?

Ако правата ми бъдат нарушени, мога да се обърна към:

  1. БДЖ - в 6-месечен срок за предявяване на рекламация, като за да докажа правото си трябва да представя билет, багажна или колетна разписка.
  2. Изпълнителен директор на изпълнителна агенция “Железопътна администрация - ако превозвачът не ми отговори в рамките на един месец или не съм доволен/на от отговора, мога да се обърна към директора на ИА “ЖП администрация” в предвидената форма. Отказът на изпълнителния директор да уважи жалбата ми, както и самото му решение, мога да обжалвам пред съда.
  3. Съда - в случай че жалбата ми е свързана с обезщетяване на вреди или става въпрос за предявяване на рекламация, мога да се обърна към компетентния съд.
  4. Комисия за защита на потребителите - в случаите, когато искам да предявя рекламация, мога да подам жалба и пред Комисия за защита на потребителите в предвидената форма.

От установяването на вредата има определени срокове, в които мога да подам своята жалба:

Важно! За да не загубя правото си на иск, в срок от 12 месеца следва да сигнализирам пред органите на железниците за произшествието.[toggles][toggle title=Източници] Наредба № 43 за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни праткичл. 5. – относно право на превоз;чл. 11 – относно билетите;чл. 12 – реквизити на билета;чл. 16 – относно абонаментните карти;чл. 17 – относно задължението за представяне на билет;чл. 22 – отстраняване от пътуване;чл. 23 – резервация на място;чл. 29, ал.1, т. 5 – относно забранени вещи за пренос;чл. 29, ал. 3 – право на безплатен превоз за куче водач;чл. 31 – отговорност на пътника за вещите и животните, които пренася;чл. 32 – относно проверка на документи;чл. 36 – относно плащане на добавка към цената на билета;чл. 37 – относно възможността за отстраняване от пътуването при отказ за заплащане;чл. 65 – относно отговорността на превозвача;чл. 66-69 – относно отговорността за имуществени и неимуществени вреди;чл. 74, ал. 2, 4 и 6 – относно възможността за подаване на жалба.Закон за железопътния транспортчл.74-78 – отговорност на превозвача за имуществени и неимуществени вреди, причинени на пътника, освобождаване от отговорностЗакон за защита на потребителитечл. 178 - относно подаване на жалба Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение чл. 34-35 – относно забраната за тютюнопушене;чл. 83 – относно превоз на багаж – допустимост на размери, условия за превоз на животни;чл. 84 – относно отговорността за повреда на багаж;чл. 87 – относно загубен багаж. Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспортдял IIIчл. 9 – относно задължения за поведение на пътника;чл. 12 - относно багажа на пътника;чл. 15 – отговорност на пътника за наблюдение на багажа;чл. 16 - относно възстановяване на средства и пренасочване;дял IVчл. 26 – относно основания за отговорност;чл. 27 – обезщетяване на вреди;чл. 33 – отговорност за повреда на предмети от превозвача;чл. 35 – освобождаване от отговорност на превозвача;чл. 36 – основания за отговорност на превозвача;чл. 58 – относно погасяване правото на иск.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си