Инцидент при пътуване със самолет

Ваканция! Осем букви с най-дългоочакваната награда зад тях. Край с работата! Ще приспя университета за момент. Ще изключа работната си SIM карта, готова да натисна иконата в мобилното меню за самолетен режим! Куфарът – нов и претъпкан, документите - в ръчния, загасих лампите, затворих навсякъде. Ритуалът – завършен! Нека рутинният ми полет започне сега! Освен ако… нещо не се обърка. Случи ми се инцидент при полет със самолет. Налице са щети. Какви са правата ми и сроковете за реакция? Към кого да се обърна? Защото зад всяка рутина се крие едно надничащо извънредно обстоятелство…

Възможните инциденти и вреди при пътуване със самолет

От изключително значение за мен като европейски гражданин е да съм добре запознат/а с правата си при пътуване със самолет – преди, след и по време на полета. Ето какво може да се обърка преди изобщо да се кача на самолета:

Различно стои въпросът при възникване на инцидент на борда на самолет или т.нар. авиационно произшествие. Това е събитие, което е свързано със самата експлоатация на самолета, настъпваща от момента на качване на борда до момента, когато самолетът спре окончателно в края на полета и основната система за задвижване бъде абсолютно изключена. При подобно произшествие възможните вреди са следните:

Кога превозвачът не носи отговорност?

Внимание! Превозвачът не носи отговорност за вреди, ако представи доказателство, че настъпилите смърт или телесни повреди, са в резултат на физическото или психическото ми здравословно състояние още преди да се кача на борда на самолета или ако причината е отчасти или изцяло поради моя небрежност, бездействие или неправилно действие. Така дори и да съм пострадал/а по време на полет нямам права, ако въпреки предварителните указания, не съм се подчинил/а на препоръките на бордния екипаж.Примерите:

Как да потърся своите права?

Безопасните мерки срещу инцидент при пътуване със самолет

Затегнати мерки за сигурност, проверките и таксите за застраховки са само малка част от процедурите преди и по време на всеки полет. Бавят. Изнервят. Предизвикват ми ненужно главоболие. Засилват страха ми от летене. Факт до фактите. Но ще си останат едно „необходимо зло“, за да стигна сигурно и безпрепятствено до крайната си цел. [toggles][toggle title=Източници]Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ)чл. 74, ал. 1 – относно отговорността на превозвача при инцидент;чл. 136, ал. 1 – относно случаите за предявяване на иск пред компетентния съд; 3 т. 2 а, т. 68,т. 69 от Допълнителните разпоредби на ЗГВ – относно дефиниране на отделните инцидентни случаи при авиационно произшествие. Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 Конвенцията за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал)чл. 17, ал. 1 - относно отговорност на превозвача за причинена смърт или увреждане на бордачл. 20 - относно случаите, в които превозвачът не носи отговорност за причинена смърт или увреждане[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

19.5.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си