Пътуване с домашен любимец в Европейския съюз

В днешния глобализиран свят пътуването в чужбина е все по-лесно, все по-бързо и лишено от излишни формалности. Какво обаче следва да направя, ако съм решил да пътувам с домашния си любимец до друга страна-членка на Европейския съюз? Необходими ли са допълнителни документи?

Видове домашни любимци

Следващите правила се отнасят за котки, кучета и порове. За други видове животни (напр. влечуги, земноводни, птици) Европейската комисия определя отделни изисквания за маркиране и описване. Изискванията за отделните страни-членки са различни – затова на сайта на Комисията са публикувани линкове към актуалната информация за правилата във всяка държава.

С колко животни мога да премина границата?

Максималният брой домашни любимци, които мога да пренеса с нетърговска цел зад граница, е пет. Мога да превиша тази бройка, ако са изпълнени едновременно няколко условия:

Какви условия трябва да изпълня?

Задължително е животните:

Маркиране на домашния любимец

Маркирането става чрез имплантиране на електронен микрочип (“транспондер”) или чрез ясно отчетлива татуировка, поставена преди 3 юли 2011 г. Кодът на микрочипа (или татуировката) трябва да съвпада с този, посочен в паспорта. Така домашният любимец се идентифицира посредством идентификационния документ и микрочипа (татуировката). В България поставянето се извършва от ветеринарен лекар, но всяка от държавите-членки би могла да разреши слагането на микрочип и от друг специалист.

Ваксина против бяс

Ваксинирането се извършва от упълномощен ветеринарен лекар, като домашният любимец трябва да е най-малко на 12 седмици. Датата на поставянето се отбелязва в специално предвиден раздел в паспорта и не трябва да предхожда датата на поставянето на микрочипа или татуировката. Ваксината следва да бъде направена не по-рано от 21 дни и не по-късно от 1 година преди пътуването.

Идентификационен документ (паспорт)

Следващата стъпка в подготовката за пътуването е издаването на идентификационен документ. Той идентифицира домашния любимец и осигурява информация за здравния му статус. Ветеринариният паспорт задължително съдържа следните данни:

Идентификационният документ се издава и попълва от ветеринарен лекар, който проверява дали домашният любимец има нужната маркировка и дали документът е подписан от собственика.NB! При наличие на епидемия от бяс или друга болест, движението с нетърговска цел на животни може да бъде ограничено в определени държави-членки. Затова преди да пътувам, е препоръчително да проверя дали има наложено такова ограничение в съответната страна. Държавите-членки са длъжни да предоставят разбираема и леснодостъпна информация, която се публикува и в интернет страниците на съответните държавни органи.NB! Aко пътувам в страна извън ЕС, е необходимо да се запозная със специфичните ѝ изисквания. За Република Сърбия например важат общите правила – маркиране, издаване на паспорт и ваксиниране против бяс. В САЩ кучетата трябва да имат сертификат, който показва, че те са били ваксинирани против бяс най-малко 30 дни преди влизането им в страната.[toggles][toggle title=Източници]Регламент (ЕС) № 576/2013 на ЕП и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) №998/2003 (текст от значение за ЕИП)чл. 5- относно броя на животнитечл. 17- относно маркирането на животнитечл. 6 - относно относно условията за движението на животни с нетърговска целчл. 18 - относно поставянето на транспондери от лица, които не са ветеринарни лекаричл. 21 - относно съдържанието на идентификационния документчл. 22 - относно издаването на идентификационния документПриложение I, част А - относно видовете животниПриложение III - относно ваксината против бяс Сайт на Българска агенция по безопасност на храните[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Дарина

Христова

3.1.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си