Гласуване на балотаж - какво трябва да знам?

Изборният ден мина и резултатите вече са ми известни. Оказва се, че отново ще има избори и ще трябва да гласувам пак, но този път ще избирам между двете кандидатури събрали най-много гласове от първите избори. Защо се получава така?

Какво представлява балотажът?

Когато се произвеждат редовни мажоритарни избори (за президент и вицепрезидент или кмет), който събере повече от половината действителни гласове на повече от половината избиратели с право на глас, печели изборите. С други думи, когато някои от претендентите получат повече от 50% от вота на всички избиратели, тогава не се правят нови избори. Но ако не се съберат повече от половината гласове, двамата кандидати (двойките кандидати) с най-голям брой получени действителни гласове участват в нов избор, който се провежда 7 дни след редовните избори. Тези втори избори наричаме балотаж. През този втори тур вече ще избирам в бюлетината само между две имена (най-често), въпреки че в изборната бюлетина ще фигурира и трета възможност, а именно “Не подкрепям никого”. Балотажът се провежда не по-късно от 7 дни от датата на първия тур в неработен ден.

Как се определят кандидатите на балотажа?

Ако в изборите са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран, на втория тур могат да участват само първите двама или първите две двойки, получили най-много от действителните гласове. Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур. Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече кандидати с равен брой гласове, отново всички се допускат за участие на втория тур. Изборите на този тур печели кандидатът, който е получил най-много действителни гласове. Особени случаи:

Има и трета възможност, при която единият от допуснатите кандидати до втория тур решава да се откаже от изборите в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур. Тогава на втория тур участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.

Как протича гласуването?

Балотажът протича по същия начин, по който са протекли първите избори седмица по-рано. Гласуването става в специална кабина. Член на комисията ми дава и подпечатва на определеното място изборната бюлетина пред мен. Тогава влизам в кабината сам и трябва да отбележа със знак "Х" или "V" изборът, който съм направил, с химикал пишещ със син цвят. Тук трябва да внимавам да не правя излишни знаци и други отметки, които биха направили бюлетината ми невалидна. Когато отбележа избора си по указания образец, сгъвам бюлетината така, че да не се вижда означението, което съм сложил, и излизам от кабината.Внимание! Преди да сложи втория печат, членът на комисията трябва да свери дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана и при съответствие да подпечата повторно бюлетината с печата на комисията. Тогава той откъсва отрязъка с номера от бюлетината и чак след това сам я пускам в кутията.Важно! Ако навърша 18 години между двата тура, то тогава аз бивам вписан в избирателните списъци и ще мога да гласувам на втория тур.

Обявяване на резултатите от изборите

Резултатите от изборите за президент и вицепрезидент се обявяват веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен. Окончателните резултати се обнародват в "Държавен вестник" не по-късно от 7 дни след изборния ден.Резултатите от изборите за кмет се обявяват от Общинската избирателна комисия, която издава удостоверения на избраните кметове. [toggles][toggle title=Източници] Конституция на Република България:чл. 93, ал. 3 - относно изборът на президент и вицепрезидент;чл. 93, ал. 4 - относно новите избори за президент и вицепрезидент с май-много гласове от първите избори. Изборен кодекс:чл. 328, ал. 1-3 - относно техническата процедура на гласуване;чл. 328, ал. 4 - относно валидността на бюлетината;чл. 342, ал. 1 и чл. 344 - относно обявяването на резултатите за президент и вицепрезидент;чл. 452, ал. 2 - обявяване на резултатите за кмет;чл. 452, ал. 4 - относно втори тур на изборите за кмет;чл. 452, ал. 5 - относно броя на кандидатите за кмет на втори тур;чл. 452, ал. 6 - относно насрочването на нови избори ако и при втория тур не се избере кмет;чл. 452, ал. 7 - относно насрочване на нови избори при смърт на кандидат за кмет между двата тура на изборите;чл. 452, ал.8 - относно отказът на някой от кандидатите за кмет от битката за втория тур.Приложение № 2 към чл. 312, т. 4 - относно изборът за президент при нов избор по чл. 93, ал. 4 КРБ[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Радостина

Бръмбарова

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си