Кой е президентът според буквата на закона?

Идват президентски избори - какво трябва да знам за президента? Какви са функциите му, защо е толкова важен той за нашето държавно управление? Освен това като малък исках да стана президент. Това възможно ли е?Президентът, или още държавният глава, олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Държавният глава не принадлежи към нито една от трите власти – законодателна (Народно събрание), изпълнителна (Министерски съвет) и съдебна, но взаимодейства с всяка от тях. В своята дейност той се подпомага от вицепрезидент.

Кой може да бъде избиран за президент?

Дали аз мога да се кандидатирам за президент? Разбира се, но само ако отговарям на няколко изрично предвидени в Конституцията изисквания.Кандидатът за президент трябва да е:

  1. български гражданин по рождение;
  2. навършил 40 години;
  3. отговаря на условията за избиране на народен представител - не трябва да е поставен под запрещение или да изтърпява наказание лишаване от свобода;
  4. живял последните пет години в страната (той трябва фактически и трайно да е пребивавал в България през повече от половината за всяка от петте години - минимум 183 дни на година.).

Как избираме президент?

Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години. Допустим е само един втори мандат - без значение дали мандатите са последователни, или не. Т.е. президентът не може да заема тази длъжност за повече от общо 10 години. Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели. Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове - т.нар. балотаж. Избран е кандидатът, получил повече гласове, независимо дали са гласували повече или по-малко от всички, имащи право на глас.Избраният президент полага клетва пред Народното събрание три дни преди изтичане пълномощията на действащия президент.

Какви са правомощията на президента?

Част от правомощията на президента на Републиката са:

Президентът също така е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България. Той оглавява Консултативния съвет за национална сигурност (Съветът е съвещателен орган. Той обсъжда въпроси, свързани с външната и вътрешната политика на страната относно националната сигурност; гарантирането на гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани; действията по пресичане или предотвратяване на възникнала опасност за сигурността.). В изпълнение на своите правомощия президентът издава укази, отправя обръщения и послания.Президентът не носи отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията. Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване.

Може ли мандатът на президента да се прекрати предсрочно?

Това е възможно в предвидени в закона случаи.

  1. Оставка на президента - Оставката се подава пред Конституционния съд, който се произнася с решение.
  2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване;
  3. Нарушение на Конституцията или държавна измяна - обвинението се повдига от Народното събрание и се разглежда от Конституционния съд, който решава дали действително има нарушение на Конституцията или държавна измяна.
  4. При смърт.

NB! В случаите на предсрочно прекратяване пълномощията на президента вицепрезидентът встъпва в длъжността на президент до края на редовния мандат или председателят на Народното събрание при невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност.

Как президентът защитава правата ми?

За мен е важно да знам правомощията на президента, с които той защитава моите права. Президентът:

[toggles][toggle title=Източници]Конституция на Република България (КРБ):чл. 93 и 95 КРБ - относно избора на президент и вицепрезидент;чл. 97 КРБ - относно хипотезите на предсрочно прекратяване на пълномощията на президента;чл. 98 - 102 КРБ - относно правомощията на президента;чл. 103 КРБ - относно наказателната отговорност на президентаЕмилия Друмева - Конституционно право, 2008г, издателство: Сиела софт енд паблишинг АД;Сайт на Президент на Република България - https://www.president.bg/[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Nikoleta

Bezergyanova

9.8.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си