Пътуване със самолет на хора с увреждания

* Ситуациите, описани в Правото се отнасят за пътуване от и за държава-членка на Европейския съюз (ЕС)Заради специфичните ми здравословни проблеми попадам в категорията на лицата с увреждания. Това, разбира се, не ме прави половин човек и като всички останали обичам да пътувам често, включително и извън България. За мен е важно да познавам правата си при пътуване със самолет, за да мога да бъда максимално улеснена при подготовката на пътуването и самия полет. Удобствата, които авиокомпаниите следва да ми подсигурят, са част от правата и облекченията, които законът ми гарантира поради влошеното ми здравословно състояние. Независимо какви са причините и формите на затрудненията ми имам право на свободно придвижване и недискриминация. В рамките на Европейския съюз (ЕС) съществува единна регламентация на правата ми при пътуване със самолет, както и при пътуване от трета страна към държава-членка, когато превозвачът е от ЕС.

Кой има право на помощ при пътуване със самолет?

Право на специализирана помощ имам, ако съм лице с увреждане или с ограничена подвижност. Под това се разбира, че имам физическо, умствено или някакво друго увреждане, било то трайно или временно, или се намирам в каквото и да е друго състояние, което изисква внимание или по-специфично отношение в сравнение с нуждите на останалите лица. Помощ мога да получа при заминаване, пристигане или транзитно преминаване през летището. NB! Тази помощ трябва да ми бъде предоставена напълно безплатно.За да си гарантирам, че ще получа необходимата помощ на летището, трябва да уведомя авиокомпанията, неин представител или туроператор за състоянието си най-малко 48 часа преди полета ми. Ако не подам такова уведомление, управителният орган на летището все пак трябва да се постарае да ми осигури необходимата помощ. Във всеки случай аз трябва да се появя най-малко един час по-рано на летището за регистрация, на обозначеното за тази цел място. (Това са специално, ясно обозначени точки на летището, вътре и извън сградите на терминала, в които хората с увреждания или с ограничена подвижност могат лесно да обявят своето пристигане и да искат помощ. Тези точки трябва да съдържат основната информация за летището и да я предоставят по достъпен за хората с увреждания начин.)

В какво се състои помощта?

По-специфичното внимание трябва да ми осигури възможност:

Ами ако ми откажат?

Авиокомпанията по правило не може да ми откаже нито резервацията, нито придвижването на летището и качването на полета под предлог, че имам увреждане или съм с ограничена подвижност. Изключение може да се направи само ако моето състояние би попречило на безопасността или е просто невъзможно да се кача на самолета, заради малкия му размер. В тези случаи обаче авиокомпанията или нейните представители трябва да положат усилия да ми предложат алтернативен вариант - например друг полет с по-голям самолет или по-обучен персонал. Може да ми бъде предложено и възстановяване на стойността на билета или част от нея и обратно връщане, например ако полетът е бил с прекачване и вторият не може да се осъществи.Важно! В случай, че някое от тези мои права бъде нарушено, имам право на обезщетение за причинените ми вреди. Мога да потърся правата си първо пред управителния орган на съответното летище или въздушния превозвач. Но имам право и да предявя иск пред съда срещу компанията, предлагаща летищните услуги.[toggles][toggle title=Източници] Регламент (ЕО) № 1107/2006на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспортчл. 3 - относно предотвратяване на отказа от превозчл. 4 - относно условията, при които може да бъде отказан превозчл. 5 - относно обозначаването на точките за пристигане и заминаване на летищатачл. 6 - относно нуждата от уведомление за състоянието на увреждането чл. 8 - относно безплатния характер на помощтачл. 12 - относно правото ми на обезщетение при повреда или загуба на оборудването мичл. 15 - относно правото ми на жалба ако считам правата си за нарушениПриложение 1 - относно помощта, за която са отговорни управителните органи на летищатаПриложение 2 - относно помощта от въздушните превозвачи Регламент (ЕО) № 261/2004на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91чл. 8 - относно правото на възстановяване стойността на билетите или премаршрутиране Закон за гражданското въздухоплаване (доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г.)чл. 48к - относно правото на обезщетение за причинени вреди при несъобразяване с Регламент № 1107/2006[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Стела

Парушева

30.11.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си