Право на задържане - какво включва?

Налага ми се спешно да пътувам до Варна. Автомобилът ми обаче е на ремонт, поради което моля приятеля си Петров да ми заеме неговия. Той се съгласява. По средата на пътя София-Варна колата изведнъж угасва. Синкав дим от предната част на автомобила…и двигателят отказва. Ами сега?! Обаждам се на „пътна помощ”, транспортират ме до най-близкия сервиз. Повредата се оказва сериозна, ремонтът- скъп. Но нямам избор - неотложно и неизбежно е. Плащам.Връщам се в София, искам парите си от Петров, но той отказва да плати. Какво да правя? Все пак причината за повредата не беше в мен, било е просто въпрос на време. Защо да плащам аз ремонт на чужда вещ?Мога ли да откажа на Петров да му върна колата, докато той ми плати? Законът казва - “да” - и урежда в моя полза т.нар „право на задържане”.

Какво представлява правото на задържане?

Правото на задържане ми дава възможността да откажа да върна на длъжника си неговата вещ, докато той не ми плати направените от мен разноски за запазване, напр. платил съм за охраняем паркинг на колата, подобрение или поправка на вещта. Право да задържа чуждата вещ имам и когато съм претърпял вреди от тази вещ, напр. наранил съм се с неизправната резачка за дърва на съседа. Така принуждавам длъжника си да плати, без да е необходимо да водя дълги и скъпи съдебни процеси срещу него. Ето защо, ако Петров поиска автомобила си обратно, аз имам пълното право да му откажа да го върна, докато не получа парите, които той ми дължи за ремонта.

Върху какво се простира правото на задържане?

Мога да задържам само движими вещи – напр. телефон, компютър, телевизор, автомобил. Не мога обаче да упражнявам това право по отношение на недвижими имоти. Така, ако имам вземане във връзка с ремонт на апартамента на Петров, не мога да му забраня да го ползва, нито пък да заживея в него, докато не си получа парите.Важно! Не е необходимо стойността на задържаната вещ да е еквивалентна на стойността на насрещното вземане. Ето защо аз ще мога да задържа автомобила, въпреки че стойността му е по-висока от цената на ремонта. Това обаче не важи за случаите, в които се задържат стоки (това са заместими движими вещи с търговско предназначение). В този случай мога да задържа само такова количество от тях, каквото е необходимо за удовлетворяване на вземането ми.

Кога мога да упражня правото си на задържане?

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

За да упражня правото си на задържане, трябва да са налице едновременно следните условия: .

Вземането е изискуемо, когато е настъпил падежът му. Напр. разбрал съм се да платя за ремонта на 01.06. - преди тази дата не мога да си искам парите, защото не съм ги дал.

За да мога да задържа вещта, разбира се, тя трябва да се намира у мен. Така, ако вече съм върнал автомобила на Петров, няма да мога да го искам обратно - ще мога да търся единствено парите, които той ми дължи.

Това означава, че фактическата власт не трябва да е установена чрез умишлени непозволени действия, напр. ако съм крадец.

Тоест – първо - Петров ми дължи пари. И – второ - дължи ми ги, защото аз съм запазил, поправил, подобрил и пр. точно тази вещ, която имам право да задържа.

Как мога да упражня правото си на задържане?

Имам право на избор - мога да се обърна към съда. Мога да упражня правото си и извънсъдебно - просто като откажа връщане на вещта. Във втория случай не са необходими никакви писмени актове.

Какви са правата и задълженията ми по повод задържането на вещта?

Като титуляр на правото на задържане аз разполагам с две основни права:

Имам и две основни задължения:

Кога се губи правото на задържане?

(*) Статията е от рубриката ни “Стани Автор” Автор Йонка Мраценкова[toggles][toggle title="Източници"] Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):Чл. 91 - относно законовата уредба на облигационното право на задържане;Чл. 136, ал. 4 - относно реда на привилегиите;Чл. 63, ал.1 - относно задължението за полагане на грижата на добрия стопанин;Чл. 15, ал. 2 - относно забраната за служене с вещта.Научни статии, монографии и учебници:

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си