Социална пенсия за старост и инвалидност

От 16-годишен съм на пазара на труда - зидар, мазач, стругар, общ работник. Не съм спирал да работя. Остарях, време ми е да се пенсионирам. За съжаление обаче през повечето време съм работил на черно - без трудов договор и без да бъда осигуряван, нямам с какви документи да докажа труда си и изискуемия стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Остава да проверя да ли мога да получа социална пенсия?

Социална пенсия за старост

За да ми бъде отпусната социална пенсия за старост, не е необходимо да съм участвал в системата на общественото осигуряване (да са внасяни осигурителни вноски за мен като работник/служител). Този вид пенсия има за цел да обезпечи елементарните ми жизнени потребности (храна, ток, вода и т.н.), когато е напреднал жизнения ми път и не съм се погрижил за себе си - било защото не съм работил или защото това е ставало нерегламентирано. Държавата идва на помощ, когато съм “на ръба”.

На какви изисквания трябва да отговарям, за да получа пенсия?

Законът поставя няколко изисквания пред мен за получаване на социална пенсия.

  1. Да нямам право на друг вид пенсия.
  2. Навършена 70-годишна възраст.
  3. Наличие на материални затруднения - необходимо е годишният доход на член от семейството ми да е по-малък от гарантирания минимален доход за страната през последните 12-месеца.

Как да изчисля? Малко уточнения...

Кой се счита за член от семейството? - съгласно закона това са:

Как се определя гарантираният минимален доход? - той се определя ежегодно и за 2018 г. е 75 лв.За кой период да го изчисля? - в зависимост от това, кога подавам заявление за отпускане на пенсия:

Важно! При изчисляването не трябва да включвам други плащания, които вече са ми отпуснати за облекчаване на финансовото ми състояние като например семейни помощи за деца, социални помощи, добавки за ползване на чужда помощ, добавки за хора с увреждания. и др.

Какъв ще е размерът на пенсията, която получавам?

Размерът е фиксиран, еднакъв за всички лица - определя се ежегодно. От 01 юли 2017 г. той е 120, 98 лв.

Какъв е редът за отпускане на социална пенсия за старост?

Необходимо е да подам заявление за отпускане на социална пенсия за старост по образец в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ) по постоянния или настоящия ми адрес. Наличието на изискванията за право на пенсия мога да удостоверя по следния начин:

Социална пенсия за инвалидност

Друг вид социална пенсия е социалната пенсия за инвалидност. Този вид пенсия има за цел да обезпечи жизнените ми потребности като лице с трайни увреждания без да е необходимо да съм участвал в системата на общественото осигуряване.

На какви изисквания трябва да отговарям, за да получа пенсия?

Социална пенсия за инвалидност ми се отпуска, ако аз:

  1. нямам право на друг вид пенсия като например пенсия за инвалидност поради общо заболяване или пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.
  2. съм лице с призната от ТЕЛК/НЕЛК трайно намалена работоспособност повече от 71%.
  3. имам навършена 16-годишна възраст.

Какъв ще е размерът на пенсията, която получавам?

Размерът на пенсията зависи от това какъв е процентът на увреждането ми и е в зависимост от определения за годината размер на социалната пенсия за старост.

Какъв е редът за отпускане на социална пенсия за инвалидност?

Необходимо е да подам заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност по образец в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ) по постоянния или настоящия ми адрес. Наличието на изискванията за право на пенсия мога да удостоверя по следния начин:

[toggles][toggle title=Източници] Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл. 89а КСО - относно социалната пенсия за старост;чл. 90аКСО - относно социална пенсия за инвалидност;чл. 101, ал. 1, т. 4а КСО - относно кумулирането на пенсии. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):чл. 6 НПОС - относно документите, необходими за отпускане на социалната пенсия за старост и на социална пенсия за инвалидност;чл. 8 НПОС - относно това кои плащания не се включват при изчисляване на дохода.Постановление № 116 на МС от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

16.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си