Осигурителен стаж. Какво трябва да зная?

След цял живот усилен труд дойде и моят ред да си дам заслужена почивка и да се пенсионирам. Зная, че има определени условия, на които трябва да отговарям, за да получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст. В следващите редове мога да разбера какво точно се крие зад магическия израз “осигурителен стаж”, който ми отваря вратите както към правото на пенсия в края на професионалния ми път, така и към редица други осигурителни права като обезщетения при майчинство, трудоустрояване, безработица и др.Осигурителната система е сложна и стажът е само един от нейните елементи. Екипът ни обаче се е постарал да обощи всичко най-важно в един курс на тема Осигуровки и пенсии. Запознай се с него и, ако желаеш, ни подкрепи като се запишеш.

Какво е осигурителен стаж?

Зная, че когато полагам труд било за своя работодател, било за себе си (тогава съм самоосигуряващо се лице), аз подлежа на осигуряване (задължително или доброволно) в НОИ за определени събития, които могат да настъпят в живота ми. Такива са:

При настъпването им, ако отговарям на определени условия, имам правото да получа определено плащане (обезщетение или пенсия) от Националния осигурителен институт.Много често, за да възникне правото ми на обезщетение или пенсия, както и при определяне на техния размер, съществена роля играе осигурителният стаж, който съм натрупал.Най-общо казано, осигурителният ми стаж е времето, през което съм бил осигурен. Това означава, че моят работодател е трябвало да внася осигурителни вноски за мен в НОИ или пък аз, като самоосигуряващ се, съм си внесъл такива. Осигурителната вноска е определена парична сума, която се дължи на Националния осигурителен инстиут. В случай че работя за някого, вноската се поделя между работодателя ми и мен самия (удържа се част от трудовото ми възнаграждение). Сумата се внася в НОИ от работодателя ми. Ако съм самоосигуряващ се обаче, сам дължа и си внасям осигурителните вноски.Важно! Ако работодателят ми или друго лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за мен (държавата, ако съм държавен служител например), не са внесли тези вноски за определен период или въобще, това в никакъв случай не означава, че периодът не ми се зачита за осигурителен стаж. Тъкмо обратното! В този случай лицата, които не са изпълнили задълженията си, ще понесат своята отговорност, а аз мога да бъда спокоен, че съм осигурен. Но! В случай че съм самоосигуряващо се лице (ЕТ, адвокат, регистриран земеделски стопанин, занаятчия и т.н.), е необходимо да съм си внесъл осигурителните вноски, а не просто да ги дължа! Например: Аз съм едноличен търговец и желая да се осигурявам за общо заболяване, за да получавам обезщетение, ако се разболея от грип например (по принцип като самоосигуряващо се лице не съм длъжен да внасям осигурителни вноски за това, но ако желая, мога да го направя.) За да получа така желаното обезщетение, когато се разболея обаче, е необходимо да съм си внасял осигурителните вноски “за общо заболяване” за определен период от време - 6 месеца. Нужно е вноските ми да бъдат реално внесени. В противен случай няма да получа обезщетение.

Приравнени на осигурителен стаж периоди

Възможно е да ми бъде зачетен за осигурителен стаж и период от време, в който на практика поради една или друга причина осигурителни вноски за мен не са внасяни. Така за осигурителен стаж се зачита и времето, през което:

Как се изчислява осигурителният стаж?

Осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години. За да ми бъде зачетена единица осигурителен стаж, е необходимо да съм работил при пълно работно време и да са внесени (или дължими) осигурителните вноски върху осигурителния ми доход. Той включва полученото, начислено, но неизплатено, както и неначисленото ми все още трудово възнаграждение. Нобходимо е също така осигурителсният ми доход да не е по-малък от минималния осигурителен доход за страната (определя се ежегодно чрез т. нар. осигурителни прагове по отрасли и категории на трудова дейност).Ако съм самоосигуряващ се, за да ми се зачете единица осигурителен стаж, е достатъчно да съм си внесъл осигурителните вноски. Моят осигурителен стаж се изчислява само в месеци и години. Добрата новина е, че не е нужно да се мъча да си изчислявам сам натрупания осигурителен стаж. Мога да поискам справка от Националния осигурителен институт. Освен това, различни счетоводни фирми предлагат оналйн калкулатори за изчисляване на осигурителен стаж, които могат да ми бъдат от полза.

Как мога да удостоверя осигурителния си стаж?

Когато за получаване на обезщетение или пенсия е необходимо да имам определен осигурителен стаж, мога да удостоверя размера му по следния начин:

[toggles][toggle title="Източници"] Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл. 2, ал. 1 - относно случаите, при които се отпускат обезщетения и пенсии от НОИ;чл. 4, ал. 4 във вр. с чл . 4, ал. 3, т. 2 във вр. с чл. 40, ал. 1 - относно правото на самоосигуряващите се да се осигуряват за общо заболяване и необходимия осигурителен стаж за обезщетение поради общо заболяване;чл. 9, ал. 1 - относно изчисляването на осигурителния стаж;чл. 9, ал. 2 и ал. 3 - относно приравнените на осигурителен стаж периоди. Кодекс на труда (КТ):чл. 129 във вр. с чл. 5, ал. 1 КСО - относно задължението на работодателя да вася осигурителни вноски за своите работници/служители;чл. 163, ал. 5 във вр. с ал. 4 КТ - относно прекратяването правото на отпуск за бременност и раждане, респ. на обезщетението, ако след 42-ден детето бъде дадено за осиновяване;чл. 222, ал. 1 - относно задължението на работодателя да изплати обезщетение при съкращаване на щата и други подобни хипотези, предвидени в КТ. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):чл.37, ал. 1 - относно понятието осигурителен стаж;чл. 40, ал. 1 - относно начините за удостоверяване на натрупан осигурителен стаж.Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР):Чл. 1, ал. 1, т. 2 - относно възможността за удостоверяване на осигурителен стаж по съдебен ред.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

8.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си