Освобождаване от разноски по изпълнително дело

Без да искам ударих кола на паркинга и ме осъдиха да платя ремонта й. Освен това трябва да платя и разноските по делото. Искам или не, ще плащам хонорар както на моя адвокат, така и на адвоката на другата страна. Вече знам какво да правя, щом получа покана за доброволно изпълнение. Ама това означава още задължения. Ами сега?

Колко ще ми струва принудителното изпълнение?

При всяко изпълнително дело се използват различни способи за събиране на вземането, като за всяко действие има определена такса. Както при нотариусите, така и при съдебните изпълнители има такси, които се събират на база материалния интерес. Има и такива, които са определени в твърд размер. Най-често срещаните разноски по изпълнителните дела, като първите три са задължителни, са следните:

Дали не мога да си спестя разноските по изпълнителното производство?

Веднъж образувано изпълнително дело, аз ще трябва да плащам всички разноски по него. Това обаче увеличава моето задължение. Така може да ми се наложи да платя 500 лв. такси, въпреки че изпълнителният лист е за 200 лв. Ако има изпълнително дело срещу мен, но считам някои от действията на съдебния изпълнител за незаконосъобразни, аз ще мога да водя отделно дело в съда. Но това означава още време, ядове, че и разноски, ако го загубя.Добре де, не мога ли да платя само тези 200 лв.? Мога, ама трябва да съм много бърз и внимателен! Изпълнително дело се образува срещу такива длъжници, които се бавят с плащането или показват, че нямат намерение да го направят. В закона са предвидени два случая, при които аз няма да отговарям за разноските по изпълнителното дело. Те са, ако:

Какво трябва да направя?

За мен е важно да изпълня преди да бъде образувано изпълнителното дело. Дали лицето, което ме е осъдило, ще ми съдейства или не - няма значение. За целта трябва да проверя кога влиза в сила съдебното решение. От този момент другата страна вече може да поиска издаване на изпълнителен лист. Добре е да потърся кредитора ми и да се опитаме да се разберем как да му платя. Обаче той може и да не ми окаже съдействие, защото иска да ме натовари с допълнителни задължения за изпълнителното дело. Мога да противодействам по следните няколко начина:

До кой момент плащането ще ме освободи от разходите по принудителното изпълнение?

Получих покана за доброволно изпълнение, ама вече съм платил по някой от горните начини преди да е образувано изпълнителното дело. Трябва да занеса на съдебния изпълнител доказателство (Например заверена от кредитора разписка, че съм му платил; квитанция от пощенската станция; писмо, платежно нареждане от банката или някакъв друг подобен документ), че съм изпълнил задължението си. Той е длъжен да провери дали съм направил плащането преди да е получил молбата за образуване на изпълнителното дело. Точно този момент аз трябва да изпреваря, че да си спестя разходите по изпълнителното дело. Ако съм успял, съдебният изпълнител задължително трябва да прекрати делото и да вдигне всички наложени възбрани и запори. Ако въпреки това съдебният изпълнител продължи да извършва действия по делото, за мен възникват определени права при незаконосъобразно принудително изпълнение.ВАЖНО! Ако получа покана за доброволно изпълнение от държавен съдебен изпълнител и платя в срок, то ще си спестя таксата за събиране на парично вземане.(*) Статията е от рубриката ни “Стани автор”Автори: Николай Гьошев, Людмил Иванов[toggles][toggle title="Източници"] Граждански процесуален кодекс (ГПК):чл. 79, ал. 1 - относно тежестта на разноските по изпълнителното дело;чл. 79, ал. 1, т. 1 - относно прекратяването на изпълнителното дело поради плащане преди образуването му;чл. 79, т. 2 - относно изоставяне на изпълнителните действия от взискателя или отмяна от съда;чл. 433, ал. 1, т. 1 - относно прекратяване на изпълнителното дело поради плащане;чл. 433, ал. 3 - относно задължението на съдебния изпълнител да вдигне всички запори и възбрани;чл. 458 - относно задължението на съдебния изпълнител да изпрати съобщение до НАП за всяко образувано изпълнително дело. Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители (ТТРЗЧСИ):чл. 1 - относно таксата за образуване на изпълнително дело;чл. 2 - относно таксата за цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника;чл. 5 - относно таксата за изготвяне и връчване на книжа; Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (Наредба №1 на ВАдвС):чл. 10 - относно минималното адвокатско възнаграждение при образуване, процесуално представителство и защита по изпълнителни дела; Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ТДТССГПК):чл. 53 - относно освобождаването от такса за събиране на парично вземане.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

21.11.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си