Как да приема наследството си по опис?

Като наследник, пред мен има 2 възможности – да приема или да се откажа от наследството. Ако приема наследство, се съгласявам правата и задълженията на моя наследодател да станат мои права и задължения. От този момент аз вече отговарям за дълговете му не само с приетото наследството, но и с цялото мое имущество! Това обаче крие рискове за мен. Може така да се случи, че задълженията на наследството далеч да надхвърлят правата (когато събера активите и пасивите на наследството, получавам отрицателна цифра). Едновременно с това обаче, докато не приема наследството, аз няма как да съм сигурен какво точно съдържа то.Аз не искам да плащам за грешките на покойника. Искам по-голяма сигурност! Мога да се предпазя като приема наследството по опис.

Какво означава да приема наследство по опис?

Да “приема наследството по опис” означава да приема наследството спазвайки определена от закона процедура. Направя ли това ще имам следните права:

Направя ли това, ще имам следните задължения:

Кога мога да приема наследство по опис?

За да мога да приема наследството по опис, аз трябва да имам правото да приема наследството по закон. Това означава, че наследството трябва да е открито, т.е. моят наследодател да е починал. Необходимо е да притежавам качеството наследник” по закон и да е дошъл моят ред. Трябва да съм дееспособно лице, т.е. да имам навършени 18 години, да мога да ръководя поведението си и да разбирам свойството и значението на постъпките си (да нямам психични отклонения, назначени настойник или попечител). Също така не трябва да съм загубил правото си на наследяване поради недостойнство (например когато умишлено съм набедил наследодателя в престъпление).Ако всички тези изисквания са изпълнени, аз мога да приема наследството по опис. Но да избера да спазя процедурата е мое лично право, а не задължение и сам решавам дали да приема наследството по опис или направо.

Кога съм длъжен да приема наследство по опис?

Ако съм непълнолетен, малолетен или поставен под пълно или частично запрещение назначеният ми настойник или попечител е длъжен да приема наследството по опис от мое име.Спокойно! Това е нещо хубаво, защото законът ме пази по този начин. За това за мен не важи 3-месечният срок (виж по-долу процедурата). Също така дори да не е спазена стриктно процедурата и да не се състави опис при приемането, моята отговорност пак остава ограничена и не може да надхвърли размера на полученото имущество.

Как да приема наследство по опис?

За да приема наследството по опис, трябва да извърши следните две действия:

Внимание! За разлика от простото приемане на наследство по закон, ако реша да приема наследството по опис, трябва да се съобразя със срока! Трябва да имам в предвид следните особености:

Спокойно! Дори да изпусна срока, не губя правото си да приема наследството директно. Повече за това как мога да приема наследството по закон мога да прочета тук.Важно! Длъжен съм да информирам съдията за всички известни ми имоти (и вещи) на наследодателя, за да се впишат в описа. От значение е дали съм знаел или не - няма значение дали съм могъл да науча за наличие на останали в наследството имуществени права или задължения при направата на справки в публичните регистри като например Службата по вписвания. Ако скрия обаче някое имущество, губя защитата, която приемането на по опис ми дава, и отговарям с личното си имущество.[toggles][toggle title="Източници"] Закон за наследството:чл. 1 ЗН – относно момента на откриване на наследството;чл. 3 ЗН – относно недостойнството за наследяване;чл. 4 ЗН - относно недостойнството за наследяване;чл.30, ал.1 ЗН - относно възстановяването на запазената част на наследството;чл. 48 ЗН – относно придобиването на наследството;чл. 60, ал.2 ЗН - относно ограничената отговорност на наследника, приел по опис;чл. 61, ал. 2 ЗН - относно задължението за приемане на наследството по опис;чл.62 ЗН - относно приемането на наследството по опис от няколко наследника;чл.63 ЗН - относно прилагането на процедурата за приемане по опис по ГПК ;чл. 64 ЗН - относно срока за приемане на наследство по опис;чл. 65 ЗН - за управление на приетото по опис наследство.

Чл.553-559 – относно процедурата за приемане на наследство по опис.

чл.44 ЗЗД във вр. с чл.26 ЗЗД - относно нищожността на приемането на неоткрито наследство

Решение №75 гр.София, 12.06.2014 год., ВКС- относно декларирането на известните имоти във връзка с чл.64 ЗННаучни статии, монографии и учебници:

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юлия

Гевренова

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си