С какво се занимава Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

В съзнанието ми ДАНС се свързва с треската, обхванала гражданското ни общество чрез #ДАНСwithme от близкото минало. А дали тази институция в действителност е танцувално студио?

Какво представлява ДАНС?

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) извършва дейности за защита на националната сигурност от:

Действията на Агенцията са наложителни при следните хипотези:

Държавна агенция "Национална сигурност" самостоятелно или съвместно с други държавни органи извършва и контраразузнавателна дейност- дейност за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, включително в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Агенцията организира и провежда три основни вида дейности: оперативно-издирвателна, оперативно-техническа,информационна и аналитична дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности.

Оперативно-издирвателната дейност на ДАНС

Оперативно-издирвателната дейност на ДАНС има за цел:

За да пристъпи Агенцията към извършване на оперативно-издирвателна дейност, трябва да са получени данни:

Информационна и аналитична дейност

За изпълнение на възложените ѝ със закон правомощия агенцията изгражда, поддържа и ползва информационни фондове. По своята същност информационната дейност представлява дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване и анализиране на информация за определени обекти и субекти от агенцията, и предоставянето на тази информация на държавни органи, организации, юридически лица и граждани съобразно законовите разпоредби. В тези информационните фондове на Агенцията могат да се обработват лични данни. При обработване на лични данни, свързано с дейностите по защита на националната сигурност, органите на агенцията:

  1. не искат съгласието на физическото лице;
  2. не информират физическото лице преди и по време на обработването на личните му данни;
  3. не предоставят лични данни на трети лица.

Контролна дейност на ДАНС

Контролната дейност на Държавната агенция “Национална сигурност” се осъществява в няколко насоки:

Като гражданин аз мога да подавам до Държавна агенция "Национална сигурност" предложения и сигнали, които са свързани с трите основни дейности на агенцията. Подателите на сигналите се уведомяват, че в агенцията се извършва проверка по посочената от тях информация, когато в предложението или сигнала се съдържат твърдения за посегателства срещу националната сигурност. Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.Актуализира: Милена Горанова[toggles][toggle title="Източници"] Закон за Държавна Агенция “Национална сигурност”чл. 4, ал.1 - относно дейността и целта на ДАНС;чл. 4, ал.1, т. 1-14 - относно дейността и целта на ДАНС;чл. 5 - относно видовете дейност на ДАНС;чл. 6а - относно възможността гражданите да подават сигнали до ДАНС;чл. 19 - относно оперативно-издирвателната дейност на ДАНС;чл. 24, т. 1-4 - относно основанията, при които ДАНС пристъпва към действия;чл. 28, ал. 1 - относно инфомационната и аналитичната дейност на ДАНС;чл. 29, ал. 1 - относно относно инфомационната и аналитичната дейност на ДАНС;чл. 34, ал. 2, т. 1-3 - относно подхода на ДАНС към личните данни;чл. 40, ал. 1 - относно контролната дейност на ДАНС;чл. 41, ал. 1 - относно контролната дейност на ДАНС;

чл. 111, ал.4 - относно анонимните сигнали[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолина

Григорова

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си