Как да си извадя разрешение за временен строеж?

Все по-често срещам из различни форуми някой да споменава „временен строеж“. Аз обаче нямам никаква идея какво представлява, защо и кога се строи.

Какво е временен строеж?

Временните строежи не представляват сгради или самостоятелни обекти в тях, те не се вписват в имотен регистър, не се отбелязват в кадастралната карта и кадастралните регистри, нито пък се съставят или издават актове за правото на собственост или други права върху тях. Тяхното предназначение е да задоволят временно дадени потребности. Например, малко помещение, в което да ферментира гроздето, за да стане домашното вино перфектно, както винаги. Важно! Временният строеж не следва да се бърка със законен строеж, с незаконен строеж или с търпим строеж!Мога да си спестя време, глоби и главоболие, ако преди да започна се консултирам със специалист в строителното право. Не е скъпо, става бързо и лесно на тази страница.

Кога мога да изградя временен строеж?

Всяко населено място има подробен устройствен план. Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана. Съществуват няколко вида планове:

Последният определя уличната мрежа, кварталите и поземлените имоти за жилищно застрояване, за спортни дейности и тези със сгради за обществено обслужване. Този план не ми позволява дори в собствения си имот да построя каквото си поискам. Например, ако за поземления имот, който притежавам, е предвидено изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините, аз няма да мога да построя законен строеж, но пък мога да мога да направя една малка едноетажна сграда до 80 кв. м.Ако пък поземленият ми имот е определен за жилищно застрояване, т.е. да има къщички за живеене, аз не мога да изградя никаква друга законна сграда, освен жилищна. В случай че ми трябва допълнително място, мога да построя само временен строеж. Например, моят баща ми дари една малка къща и земята около нея. Жена ми е художник и се нуждае от място, за да може да работи. Следователно не мога да изградя законна сграда, но мога да направя едно ателие, което ще е със статут на временен строеж.Друг случай, при който мога да изградя желания от мен обект единствено като временен: В момента строя къща, за която имам всички необходими документи. Проблемът е, че искам да направя един гараж или друг подобен обект, в който да складирам строителните материали. За да мога да построя желаното помещение, ми трябва разрешение за временен строеж. Подавам заявлението за временен строеж до органа, който ми е издал разрешението за строеж на бъдещата ми къща. Но съм задължен, след като вече тя е готова, да премахна гаража, иначе няма да въведат моя бъдещ дом за отдих в експлоатация, т.е. няма да ми издадат разрешение за ползване – ще забранят на всички доставчици на ток, вода, газ, телефон и на който друг се сетят да ме снабдяват. В този случай имам две възможности – или да премахна стария гараж, или да опитам да го узаконя.

Възможните временни строежи, които мога да построя, зависят от това дали имотът е застроен или незастроен.

В застроен поземлен имот мога да изградя:

А в незастроен поземлен имот имам право да построя:

Кой може да изгради временен строеж?

В кои случаи няма да получа разрешение за строеж?

Преди години направих временен гараж. Сега обаче искам да вдигна една голяма къща на мястото на старата. В този случай разрешение няма да получа, докато не премахна гаража или не го узаконя.

Кой издава разрешение за строеж?

Кога се изисква разрешение за строеж и кога разрешение за поставяне?

За някои обекти, които също имат временен характер, обаче не се изисква разрешение за временен строеж, а разрешение за поставяне. Такива обекти са например павилионите за продажба на коледни играчки или мартенички. Повече за тях мога да прочета тук.Автор: Теодора Шопова[toggles][toggle title=Източници] Закон за устройство на територията (ЗУТ)чл. 49, ал. 2 ЗУТ - относно случаите, при които може да се изгради временен строежчл. 50 ЗУТ - относно видове временни строежичл. 54 ЗУТ - относно узаконяване на незаконен строежчл. 55ЗУТ - относно разрешение за поставянечл. 148, ал. 3ЗУТ - относно кой издава разрешение за строежчл. 148, ал. 7 ЗУТ - относно пречките за даване на разрешение за строеж Определение по административно дело 3406/2012г. на Варненски административен съд, Второ отделение, ХІХ състав, 08.10.2012г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

13.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си