Правото ми да имам куче-водач

Незрящ съм. В резултат на претърпян инцидент изгубих зрението си. Не искам да се откажа от начина си на живот и да загубя своята независимост. Затова ми трябва куче-водач.

Какво е това куче-водач?

Законът определя кучето-водач като куче, което е обучено в специализирано училище за водач на човек с увреждане (незрящо лице) като мен, то притежава сертификат за преминато обучение, както и отличителна екипировка.Към момента в Република България има само едно специализирано училище за подготовка на четириногите помощници - това към фондация “Очи на четири лапи”. Куче-водач ми бе предоставено за ползване безвъзмездно и безсрочно след одобрение от фондацията и проведено обучение заедно с кучето. Няма пречка за използване на куче-водач, обучено извън България, стига съответното училище да предоставя такава възможност. Сертификатът на кучето за преминато обучение се издава от училището, отличителната екипировка (неизменен елемент от нея е червеният кръст) също се предоставя от него.

Правото ми на достъпна среда, придружаван от моето куче-водач

Въпреки че съм лице с увреждане, аз не се чувствам по-малко значим от останалите, които излизат навън, общуват, посещават свободно клубове и кина, пътуват. Държавата чрез нейните институции е правно задължена да ми осигури достъпна среда за нормален живот. В закона има поредица от закрилящи ме норми, които забраняват дискриминирането ми като лице с увреждане, придружавано от куче-водач. Кои са те и какви са правата ми?ТранспортИмам право на безпрепятствен достъп до обществения транспорт, придружаван от кучето ми водач.Градски транспорт - разрешено ми е заедно с него да се возя в градския транспорт. В наредбата на Столична община относно обществения превоз на пътници е посочено, че кучето-водач пътува безплатно. Безплатно е и превозването на куче в процес на обучение като водачи и техния обучител. За да използвам привилегията, трябва да извадя абонаментна карта на кучето ми. Тя е абсолютно безплатна и заедно с ветеринарно медицинския му паспорт служи за легитимиране при проверка от контролните органи в превозното средство. Също така за куче-водач не важи изискването, което има към кучетата - домашни любимци за придвижване с намордник.Железопътен транспорт - имам право на два пъти в годината да пътувам безплатно с БДЖ. През останалото време пътувам с намаление от 50% в бързите и пътнически влакове. Кучето ми водач, като мой придружител, пътува безплатно винаги. На сайта на железопътния превозвач са посочени следните изисквания към него: трябва да има намордник и твърд повод, както и да нося ветеринарно медицинския му паспорт и сертификата му за преминато обучение.Такси - въпреки неодобрителното отношение на някои таксиметрови шофьори към превозването на животни в таксиметровите им автомобили, таксиметровата служба не може да ми откаже превоз по причина, че съм съм придружаван от куче-водач. Въздушен транспорт - в рамките на Европейския съюз (ЕС) съществува единна правна рамка, която задължава всички летища да ми предоставят необходимото съдействие при заминаване, пристигане или транзитен полет безплатно, като за целта трябва да направя писмено уведомление до въздушния превозвач минимум 48 часа преди полета, а той уведомява за това съответното летище. Съдействието включва и наземно обслужване на кучето ми, както и превоза му на борда на въздухоплавателното средство.Обществени местаПонякога, когато ми се налага да посетя някоя институция, се чудя дали да не се осведомя предварително дали ще ме допуснат с куче или когато съм с приятели на кино или ресторант, се притестнявам как ще реагира охраната на входа на това, че се придвижвам с куче. По принцип на такива места има табели, че кучета са нежелани. Кучето-водач има обаче специален признат от закона статут - придружител на лице с увреждане. Затова аз имам право, както всички останали граждани да посещавам местата, предназначени за обществено ползване, с кучето ми, водач - кафе, ресторант, кино, театър, банка или държавна институция. Достъпът ми не може да бъда ограничаван на база този признак. В закона е записано, че с оглед осигуряване на достъпна среда за всички, включително за хората с увреждания, при проектиране и строеж на обекти с модерните напоследък автоматични плъзгащи се врати, устройствата, които ги управляват, трябва да могат да се задействат и при тегло 20 кг., като изрично е упоменато за пример куче-водач. Така моят приятел може да сигнализира, че влизам в обекта и да ми осигури безпрепятствен достъп.

Как да се защитя срещу дискриминация?

Случвало ми се е да не бъда допускан например в питейно заведение или в офиса на фирма. Една от причините за това за съжаление е в неразбирането у част от хората на разликата между кучето като домашен любимец и кучето-водач на незрящ, което един вид е на работа - придружава ме и ми помага да се ориентирам в пространството. Кратко обяснение на неговия статут на придружител е оправяло нещата и на края хората са ми се извинявали.Но, правата са си права. Не могат да бъдат нарушавани, не мога да бъда дискриминиран поради наличието на увреждане. Помощ за защита на правата ми мога да потърся от Комисията за защита от дискриминация. Повече за пътя на защитата мога да прочета тук.

Финансови облекчения

За притежаване на куче се заплаща задължително ежегодна такса в общината. Поради важната роля, която кучето-водач има за интеграция на хората като мен обаче държавата го освобождава от заплащането на тази такса.[toggles][toggle title=Източници]Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ):чл. 34, т. 4 - относно достъпа до обществен транспорт;чл. 38, т. 3 - относно достъпа до места за обществено ползване;

чл. 172, ал. 2, т. 1 - относно освобождаване от годишна такса за притежаване на куче;

чл. 116, ал. 2 - относно освобождаване от годишна такса за притежаване на куче;

чл. 19 - относно правото на две безплатни пътувания с БДЖ през годината;

чл. 12, т. 5, б. “в” - относно пътуването на куче-водач без намордник в градския транспорт;чл. 14, чл. 18, т.2, б. “з”, Приложение №4, 3.13 - относно безплатното пътуване на куче-водач в градския транспорт;

чл. 44, ал. 3 - относно разпознаването на куче-водач от автоматична врата;

чл. 29, ал. 3 - относно железопътния превоз с куче-водач;

чл. 44 - относно правото на пътуване в такси с куче-водач;

Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 05 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух:чл. 6, чл 7, пар. 2, Приложение I и II - относно пътуване по въздух с куче-водач;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

26.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си