Правата ми като кръводарител

Често от медиите съм чувал за недостиг на кръв в лечебните заведения при необходимост от кръвопреливане, както и за провеждането на кръводарителски кампании. Но, да си призная дали от страх за здравето ми или от незнание относно процедурата по кръводаряване, никога не съм дарявал кръв. Преди време аз самият се нуждаех от помощ и мои близки дариха кръвта. Така взех решение, когато оздравея и аз да извърша кръводаряване. На какви условия трябва да отговарям, какви права имам и как протича самото кръводаряване - сега ще ви запозная накратко.

На какви условия трябва да отговарям, за да даря кръв? Как протича самото кръводаряване?

За да даря кръв (450мл. ± 10%), аз трябва да отговарям на определени условия с оглед защитата на моето здраве като кръводарител и това на лицето, на което се прелива кръвта (реципиент). Ето ги и изискванията:

Преди самото кръводаряване:

Важно! Това, че не знам кръвната си група, не е проблем. При кръводаряване задължително се прави експресен тест на кръвната група, като лекарят взема няколко капки кръв от пръста ми.

Къде мога да даря кръв?

Кръв мога да даря в Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ),, центровете за кръводаряване в областните градове (центрове по трансфузионна хематология), в лечебно заведение, което има отделение по трансфузионна хематология, както и с помощта на мобилен екип за кръводаряване при кръводарителска кампания. Информация относно центровете, както и текущите кампании мога да намеря на сайта на НЦТХ.

Като кръводарител имам право да …

Законът определя, че единица доставена кръв струва 20 лв., като освен посочените суми, в разпределението участват и разходите на лечебното заведение по промоция на кръводаряването. Медицинските консумативи, необходими за вземане на кръвта като тестовете за диагностика на хепатит С, В, HIV и тестове за определяне на кръвната група, се предоставят безвъзмездно от НЦТХ.

Кръводаряването е безвъзмездно.

Кръводаряването е безвъзмездно. Вземането на кръв може да се заплаща в изрично предвидени в закона случаи - най-често при спешен случай и при липса на налични количества от необходимата кръвна група в съответния център по трансфузионна хематология в областта. Ако даря кръв, лечебното заведение ще ми заплати в тази хипотеза - 90 лв. Тук мога да прочета и останалите случаи на възмездно вземане на кръв и размера на неговото остойностяване: за производство на ваксини и серуми - 160 лв.; за научноизследователски и диагностични цели в медицината - 160 лв.;

Промоция на кръводаряването

Лечебните заведения, които извършват вземане на кръв, провеждат кампании за промоция на кръводаряването и организират ежемесечно акции за кръводаряване по предварително изготвен план-график. Те осъществяват сътрудничество с Българския червен кръст (БЧК) и други неправителствени организации като Български алианс за кръводаряване (БАК), както и с медиите. [toggles][toggle title=Източници] Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК):чл. 4 и 6 ЗККК - относно възмездното вземане на кръв;чл. 11 ЗККК - относно промоцията на даряването на кръв;чл. 12 и 13ЗККК - относно условията за даряване на кръв;чл. 14 ЗККК - относно извършването на медицински преглед;чл. 15 ЗККК - относно лечебните заведения, извършващи вземане на кръв;чл. 16 ЗККК - относно издаването на карта на донор;чл. 18 ЗККК - относно безвъзмездното осигуряване на медицински изделия;чл. 23 ЗККК - относно анонимността на донорите;чл. 36 ЗККК - относно регистъра на донорите и реципиентите; Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ):чл. 25 - относно центровете по кръводаряване;

чл. 157, ал. 1, т. 2 КТ - относно правото на два дни отпуск;

чл. 62 , ал. 1, т. 2 ЗДС - относно правото на два дни отпуск;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

13.8.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си