Правата ми като артист-изпълнител

Аз съм артист по професия или това е моето хоби. От момента на изпълнението ми за мен възникват определени права, свързани с това изпълнение, които законът защитава. Какво трябва да знам за тях?

Кога попадам в категорията артист-изпълнител?

Артист изпълнител съм, когато професионално или не се занимавам с една от следните дейности: представям, пея, свиря, танцувам, рецитирам, играя, режисирам, дирижирам, коментирам, озвучавам роли или изпълнявам по друг начин произведение, цирков или вариететен номер, номер с кукли или фолклорна творба. Тоест, когато съм актьор, певец, инструменталист, танцьор, балетист, рецитатор, режисьор, диригент, коментатор, илюзионист, цирков артист, кукловод.

Какви са правата ми като артист-изпълнител и как да ги упражня?

Най-общо правата ми биха могли да бъдат разделени на две големи групи в зависимост от това дали ми носят доход или не: Неимуществените права са тези, които не са свързани с непосредственото реализиране на някаква имотна облага от моя страна. Основните са:

Имуществените праваправото ми на възнаграждение. Едни от най-важните въпроси за правата ми са свързани с използването на моето изпълнение срещу възнаграждение. Използването може да стане чрез излъчване по безжичен път и предаване по кабел; звукозаписване и видеозаписване; публично изпълнение; предлагането по безжичен път или по кабел на неограничен брой лица; вноса и износа в трети държави на екземпляри от записа. Тези действия мога да извършвам лично или да ги преотстъпя на друго лице-ползвател чрез договор, който задължително трябва да е писмен. Ползватели са например радио и телевизия; продуценти за звукозаписи и видеозаписи; заведения; филмови продуценти.Важно! Законът ми дава възможността да уговоря размера и вида на възнаграждението . То може да бъде определено като част от приходите (например в процент) или по друг начин – еднократно, месечно и др.Трябва да знам, че имам право на възнаграждение за всеки вид използване на изпълнението ми и за всяко поредно използване. При вторично използване на звукозаписи възнаграждението се разпределя между мен и продуцента на звукозаписа, като размерът му се определя съгласно уговореното помежду ни в договора. Законът ми предоставя и правото на допълнително възнаграждение, когато съм преотстъпил правото си на продуцент да използва звукозапис с мое изпълнение. Това възнаграждение ми се дължи за всяка календарна година след 50-тата година от публикуване на записа. Предварителния отказ от това право е недействителен.Ако аз съм участник в колективно изпълнение, като например хор, ансамбъл, оркестър и т.н. по преценка на мен и на останалите участници в групата, може да упълномощим едно лице, което да дава разрешение за използване на нашето изпълнение. Ако съм страна по трудово правоотношение, във връзка с правата ми на артист - изпълнител поначало разрешение за изпълнение се дава от моя работодател. Но, ако желая, мога да уговоря и друго в трудовия си договор.Правата, които ми предоставя законът, възникват за мен от датата на моето изпълнение. Но трябва да знам. че те са ограничени със срок от 50г. след датата на изпълнението ми.

Какви задължения възникват за мен като артист-изпълнител:

Мога да предоставя чрез упълномощаване упражняването на имуществените ми права на организация за колективно управление на права. Така ще стана неин член и тя ще бъде посредник между мен и лицата, които искат да се ползват от моето изпълнение. Трябва да знам обаче, че организацията удържа за себе си част от приходите. Организацията ме представлява и защитава пред съда и всички административни органи. Такива организации са например: БИА (Българска изпълнителска асоциация) - дружество за колективно управление на правата на артистите изпълнители; НАЗИП (Национална асоциация за защита на изпълнителски права); ПРОФОН (дружество за колективно управление на сродни права в музиката), МУЗИКАУТОР (организация на автори и музикални издатели за управление на авторски права).

Какво да правя в случай, че правата ми са нарушени?

(*) От рубриката “Стани автор”Автор: Делина ЧоноваАктуализира: Милена Горанова[toggles][toggle title=Източници]Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)чл. 19 ЗАПСП във връзка с чл. 84 ЗАПСП – относно правото на възнаграждение за всеки вид използване на изпълнениеточл.72а ЗАПСП – относно забраната за накърняване на авторските правачл. 73 ЗАПСП – относно колективните организации за управление на правачл.74 ЗАПСП – относно легалното определение за артист-изпълнителчл. 75, ал. 1 ЗАПСП – относно правото на име на артиста-изпълнител, както и правото за запазване целостта и неизменяемостта на изпълнениеточл. 75, ал. 2 ЗАПСП –относно неотчуждаемостта на правото на име, както и отчуждаемостта на правото на запазване на целостта и неизменяемостта на изпълнениеточл. 76, ал. 1 ЗАПСП – относно правото на предоставяне на изпълнението срещу възнаграждениечл.76, ал. 2 ЗАПСП – относно задължителната писмена форма на договора за изпълнение, както и относно начина на определяне на възнаграждениеточл. 76, ал 3 ЗАПСП – относно уговорката за разрешаване от изпълнителя и други лица да разпространяват изпълнението мучл. 77 ЗАПСП – относно вторичното използване на звукозаписичл.77а ЗАПСП – относно допълнителното възнаграждениечл. 79 ЗАПСП – относно правото на упълномощаване на едно лице от група или ансамбъл да представлява останалите участницичл. 81 ЗАПСП – относно разрешение в рамките на трудово правоотношениечл. 82 ЗАПСП – относно продължителността на срока на правата чл. 84 ЗАПСП – препращаща норма към определени авторски права, отнасящи се и до артистите-изпълнители[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си